ТЕОДОРА НИНОВА

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". 

Дипломиране: 1973 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист".

 

1974 - 1975 г. Стажант-съдия при Софийски градски съд.

1975 - 1982 г. Съдия-изпълнител при Софийски районен съд.

1982 - 1992 г. Съдия в Софийски районен съд.

1992 - 1994 г. Съдия в Софийски градски съд.

1994 - 2016 г. Съдия във Върховен касационен съд - Гражданска колегия.

2011 - 2012 г. Член на Висшия съдебен съвет.

 

Избрана е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпила в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.