ЛИДИЯ СТОЯНОВА

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Дипломиране: 1974 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист".

 

1975 - 1976 г. Стажант-съдия в Софийския градски съд.

1976 - 1978 г. Младши съдия в Софийския градски съд.

1978 - 1979 г. Районен съдия в Районен съд гр. Костинброд.

1979 - 1981 г. Съдия - изпълнител при Софийския районен съд.

1981 - 1988 г. Районен съдия в Софийския районен съд.

1989 - 1991 г. Съдия в І районен съд София,

1991 - 1994 г. Съдия в Софийския градски съд.

1994 - 2016 г. Съдия във Върховния касационен съд - Наказателно отделение.

 

Избрана е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпила в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.