МАРИЯ НЕЙКОВА

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Дипломиране: 1980 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист".

 

1980 - 1983 г. Стажант-съдия в Софийски градски съд.

1984 - 1995 г. Юрисконсулт и главен юрисконсулт в Министерството на отбраната, СДВР и други организации.

1995-2006 г. Следовател в Столична следствена служба, ранг Ръководител отдел в НСлС.

2006 - 2006 г. Прокурор в Софийска Районна прокуратура, ранг Прокурор в Апелативна прокуратура.

2006 - 2011 г. Прокурор в Софийска Градска прокуратура, ранг Прокурор във ВКП и ВАП.

2011 - 2014 г. Прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, ранг Прокурор във ВКП и ВАП,

2014 - 2016 г. Заместник на административния ръководител - заместник апелативен прокурор в Апелативната специализирана прокуратура.

1994 г. следдипломна специализация по европейска интеграция.

1994 г. придобита специалност „патентен специалист".

Квалификационен курс по урбанизация на престъпността в Екс ен Прованс, Франция.

Квалификационен курс по защита на финансовите интереси на Европейския съюз и борба с корупцията по високите етажи.

 

Избрана е от Народното събрание за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 18 февруари 2016 г.

Встъпила в длъжността „Инспектор в ИВСС" на 14 март 2016 г.