Пазарна консултация за вълзагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации"

 

Публикация
Дата
Покана за пазарна консултация 13.09.2019г.
Приложение-1 13.09.2019г.
Приложение-2
13.09.2019г.
Прогнозни стойности ЕСРИ България ООД
19.09.2019г.
Прогнозни стойности Квантерал ООД
19.09.2019г.
Прогнозни стойности Софтгруп АД
19.09.2019г.