Пазарна консултация за вълзагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или не за всеки съдия и отразяващ произнасянето на горната инстанция по тях"

 

Публикация
Дата
Покана за пазарна консултация 13.09.2019г.
Приложение-1 13.09.2019г.
Приложение-2
13.09.2019г.