Методика за извършване на проверки по Закона за защита на личните данни от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет в органите на съдебната власт и приложения към нея, приета с Решение по Протокол №17/08.11.2019 г. на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Документи: