2022 2021 2020

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2019 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2019-1 02.01.2019 28.01.2019 грд 10201/17 РС Варна Изпратена в МП
РС-2019-2 04.01.2019 11.02.2019 грд 4267/17 РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2019-3 07.01.2019 08.02.2019 нохд 15062/09 СРС/пр. 49418/06 СРП Изпратена в МП
РС-2019-4 08.01.2019 09.04.2019 нохд 271/16 РС Оряхово, внохд 30/18 ОС Враца Изпратена в МП
РС-2019-5 09.01.2019 14.02.2019 нохд 14150/12г., СРС, внохд 2287/18г. Изпратена в МП
РС-2019-6 10.01.2019 09.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-7 10.01.2019 15.03.2019 грд 1150/02 СГС, САС Изпратена в МП
РС-2019-8 10.01.2019 20.02.2019 изп. д. 191/11 и 286/11 на СИС при РС Сливен Изпратена в МП
РС-2019-9 11.01.2019 25.01.2019 грд 17238/07 СРС, грд 14269/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-10 14.01.2019 16.04.2019 гр.д.80/14г. РС Пирдоп,грд 479/15 г. СОС Изпратена в МП
РС-2019-11 14.01.2019 25.01.2019 грд 17238/07 СРС, грд 14269/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-12 14.01.2019 31.01.2019 грд 17238/07 СРС, грд 14269/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-13 14.01.2019 31.01.2019 грд 17238/07 СРС, грд 14269/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-14 14.01.2019 31.01.2019 грд 17238/07 СРС, грд 14269/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-15 14.01.2019 08.03.2019 грд 53009/09 СРС Изпратена в МП
РС-2019-16 14.01.2019 08.03.2019 грд 53009/09 СРС и грд 47875/10 СРС Изпратена в МП
РС-2019-17 15.01.2019 07.02.2019 тд 2147/13 СГС ТО, тд 1108/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-18 15.01.2019 09.04.2019 нохд 22126/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-19 15.01.2019 13.05.2019 нд 3857/16 СРС, внд 5546/16 СГС Изпратена в МП
РС-2019-20 16.01.2019 12.04.2019 адмд 10455/17 АССГ и ВАС Изпратена в МП
РС-2019-21 17.01.2019 29.03.2019 гр.д.8811/04г. СРС, гр.д. 877/13г. СГС Изпратена в МП
РС-2019-22 17.01.2019 22.04.2019 нчхд 7108/17 СРС, внчхд 5473/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-23 18.01.2019 20.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-24 18.01.2019 20.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-25 18.01.2019 20.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-26 18.01.2019 20.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-27 18.01.2019 20.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-28 18.01.2019 20.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-29 18.01.2019 21.03.2019 грд 1580/08 на СРС, вгрд 3063/10 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-30 18.01.2019 12.03.2019 грд 6620/07 на СРС, вгрд 1459/12 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-31 18.01.2019 28.03.2019 гр.д. 3035/12г., СРС Изпратена в МП
РС-2019-32 21.01.2019 19.02.2019 грд 4695/15 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-33 21.01.2019 20.05.2019 нд 3361/11 СРС, нчхд 3337/17 СГС и нд 323/17 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-34 21.01.2019 22.03.2019 гр.д. 4585/11г. СГС, гр.д. 71/17г. САС,опр. 543/18г. Изпратена в МП
РС-2019-35 21.01.2019 17.04.2019 гр.д. 25137/16г. СРС Изпратена в МП
РС-2019-36 21.01.2019 28.03.2019 гр.д. 59147/16г. СРС Изпратена в МП
РС-2019-37 21.01.2019 11.04.2019 нд 15957/10 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-38 22.01.2019 27.02.2019 грд 14394/17 и грд 49668/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-39 22.01.2019 08.03.2019 грд 48291/17 СРС 160 Изпратена в МП
РС-2019-40 23.01.2019 28.02.2019 адм.д. 6821/18г. Изпратена в МП
РС-2019-41 23.01.2019 27.03.2019 адм.д. 10925/16г., АССГ, адм.д. 4598/17г. Изпратена в МП
РС-2019-42 23.01.2019 02.04.2019 нохд 1601/13 РС Дупница, внохд 200/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-43 23.01.2019 02.04.2019 грд 912/93 СРС, вгрд 4553/95 Изпратена в МП
РС-2019-44 23.01.2019 12.04.2019 грд 3034/13 СРС, опр. 682/18 по кгрд Изпратена в МП
РС-2019-45 25.01.2019 17.04.2019 гр.д. 521/17г. на ЧСИ Добренова Изпратена в МП
РС-2019-46 28.01.2019 28.03.2019 гр.д. 68321/15г., СРС Изпратена в МП
РС-2019-47 28.01.2019 12.03.2019 гр.д.34347/11г., СРС, гр.д. 8124/15г. СРС Изпратена в МП
РС-2019-48 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-49 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-50 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-51 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-52 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-53 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-54 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-55 28.01.2019 22.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-56 28.01.2019 05.03.2019 нохд 18782/13г., СРС, НО, внохд 1568/18г. Изпратена в МП
РС-2019-57 28.01.2019 13.05.2019 д 3144/16 на РС Плевен Изпратена в МП
РС-2019-58 29.01.2019 22.05.2019 /пр. 13576/04 на СРП Изпратена в МП
РС-2019-59 29.01.2019 21.05.2019 нохд 14306/11 СРС НК и СГС Изпратена в МП
РС-2019-60 29.01.2019 23.04.2019 нохд 21907/14 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2019-61 29.01.2019 28.02.2019 нохд 2634/13 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-62 30.01.2019 16.05.2019 грд 11906/15 и чгрд 8021/15 РС Варна, тд Изпратена в МП
РС-2019-63 30.01.2019 02.04.2019 тд 185/15 СОС, вгрд 788/17 САС, тд Изпратена в МП
РС-2019-64 30.01.2019 06.06.2019 нд13466/16 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-65 30.01.2019 17.04.2019 грд 13185/10 СГС и САС Изпратена в МП
РС-2019-66 31.01.2019 28.02.2019 адмд 481/16 Адм. съд Пловдив и ВАС Изпратена в МП
РС-2019-67 31.01.2019 02.04.2019 нохд 15306/13 СРС, внохд 5700/16 Изпратена в МП
РС-2019-68 31.01.2019 11.03.2019 нохд 5527/14 преоб. 770/17 СГС, внохд Изпратена в МП
РС-2019-69 31.01.2019 08.03.2019 грд 14968/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-70 01.02.2019 29.05.2019 нохд 22632/15 СРС, внохд 432/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-71 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-72 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-73 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-74 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-75 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-76 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-77 04.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-78 04.02.2019 10.04.2019 анд 18396/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-79 04.02.2019 16.04.2019 грд 4720/16 РС Варна, вгрд 1573/17 ОС Изпратена в МП
РС-2019-80 04.02.2019 02.04.2019 8968/13 АССГ, адмд 4393/17 ВАС, адмд 606/11 Изпратена в МП
РС-2019-81 04.02.2019 08.03.2019 грд 18892/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-82 06.02.2019 27.03.2019 грд 22562/11 СРС, грд 1621/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-83 07.02.2019 07.05.2019 нохд 1181/11г. РС Варна, пр. 14664/03г. Изпратена в МП
РС-2019-84 07.02.2019 08.03.2019 гр.д.1322/14г. СРС Изпратена в МП
РС-2019-85 07.02.2019 03.06.2019 грд 11502/14 РС Варна, вгрд 2078/16 ОС Изпратена в МП
РС-2019-86 08.02.2019 17.04.2019 грд 60092/12 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-87 08.02.2019 27.03.2019 гр.д.25372/15г., СРС, гр.д. 9622/18г. СГС Изпратена в МП
РС-2019-88 11.02.2019 25.03.2019 нохд 384/16 преобр. от 319/15 ОС Ловеч Изпратена в МП
РС-2019-89 11.02.2019 12.03.2019 грд 16025/14 СГС, вгрд 3411/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-90 11.02.2019 12.03.2019 грд 16025/14 СГС, вгрд 3411/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-91 11.02.2019 12.03.2019 грд 16025/14 СГС, вгрд 3411/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-92 11.02.2019 28.03.2019 грд 54927/17 СРС, вгрд 2537/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-93 11.02.2019 28.03.2019 нохд 1365/12 или 1165/12 преобр. 363/17 РС Русе Изпратена в МП
РС-2019-94 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-95 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-96 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-97 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-98 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-99 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-100 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-101 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-102 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-103 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-104 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-105 11.02.2019 28.05.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-106 11.02.2019 04.04.2019 изп. д. 112/14 на СИС при РС Шумен Изпратена в МП
РС-2019-107 11.02.2019 04.04.2019 изп. д. 112/14 на СИС при РС Шумен Изпратена в МП
РС-2019-108 11.02.2019 04.04.2019 изп. д. 112/14 на СИС при РС Шумен Изпратена в МП
РС-2019-109 11.02.2019 04.04.2019 изп. д. 112/14 на СИС при РС Шумен Изпратена в МП
РС-2019-110 11.02.2019 04.04.2019 изп. д. 112/14 на СИС при РС Шумен Изпратена в МП
РС-2019-111 11.02.2019 22.05.2019 нчд 4637/18 СГС, внчд 1501/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-112 11.02.2019 14.03.2019 гр 52917/12 СРС гр 4855/14 СГС гр 974/16 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-113 12.02.2019 16.04.2019 грд 19031/13 СРС, вгрд 5828/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-114 12.02.2019 17.04.2019 грд 2389/16 СГС, тд 1924/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-115 12.02.2019 17.04.2019 грд 2389/16 СГС, тд 1924/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-116 13.02.2019 21.03.2019 грд 127/07 ОС Благоевград, вгрд 722/10 САС Изпратена в МП
РС-2019-117 14.02.2019 28.02.2019 адм.д. С-4/17г. АССГ Изпратена в МП
РС-2019-118 14.02.2019 16.04.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. Изпратена в МП
РС-2019-119 15.02.2019 16.04.2019 ад 635/15 Адм. съд Враца препр. от ад 10769/15 Изпратена в МП
РС-2019-120 18.02.2019 07.05.2019 нохд 1181/11г. РС Варна, пр. 14664/03г. Изпратена в МП
РС-2019-121 18.02.2019 31.05.2019 /пр. 24760/04 на СРП Изпратена в МП
РС-2019-122 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-123 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-124 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-125 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-126 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-127 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-128 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-129 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-130 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-131 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-132 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-133 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-134 18.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-135 18.02.2019 24.04.2019 грд 14101/09 СРС, реш. 5593 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-136 19.02.2019 29.05.2019 ад 66/14, кнах 289/18 и 2241/18 Адм. съд Варна Изпратена в МП
РС-2019-137 19.02.2019 16.04.2019 грд 45180/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-138 20.02.2019 28.03.2019 нохд 155/14 РС Лом, внохд 55/16 и 13/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-139 20.02.2019 17.04.2019 грд 54173/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-140 22.02.2019 25.04.2019 грд 2886/15 на РС Пловдив преоб. в грд Изпратена в МП
РС-2019-141 22.02.2019 27.03.2019 ад 9737/16 АССГ, ад 1828/17 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-142 22.02.2019 30.05.2019 нчхд 9410/10 СРС и внчхд 3494/16 СГС Изпратена в МП
РС-2019-143 25.02.2019 23.04.2019 нохд 20714/17 преобр. нохд 18764/18 СРС Изпратена в МП
РС-2019-144 25.02.2019 23.04.2019 нохд 20714/17 преобр. нохд 18764/18 СРС Изпратена в МП
РС-2019-145 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-146 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-147 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-148 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-149 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-150 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-151 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-152 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-153 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-154 25.02.2019 04.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-155 26.02.2019 03.06.2019 тд 2067/09 СГС Изпратена в МП
РС-2019-156 27.02.2019 08.05.2019 грд 28494/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-157 28.02.2019 06.06.2019 нд 10902/17 СРС, внд 2933/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-158 28.02.2019 03.06.2019 гр 38098/11 СРС гр 16136/15 СГС, грд 4001/17 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-159 01.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-160 01.03.2019 24.04.2019 нохд 13027/13г. СРС, кнд 535/18г. Изпратена в МП
РС-2019-161 01.03.2019 24.04.2019 нохд 13027/13г. СРС, НО, кнд 535/18г. Изпратена в МП
РС-2019-162 05.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-163 05.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-164 05.03.2019 10.05.2019 ч.гр.д. 17356/12 на РС Варна, т.д. 705/15 на ОС Изпратена в МП
РС-2019-165 05.03.2019 10.05.2019 ч.гр.д. 17356/12 на РС Варна, т.д. 705/15 на ОС Изпратена в МП
РС-2019-166 05.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-167 05.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-168 06.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-169 06.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-170 06.03.2019 10.05.2019 гр.д. 5676/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-171 07.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-172 07.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-173 07.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-174 07.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-175 07.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-176 07.03.2019 04.07.2019 /ДП 197/12 г. на СДВР, пр. 30919/12 г. Изпратена в МП
РС-2019-177 07.03.2019 12.06.2019 нохд 213/17 РС Благоевград, внохд 164/18 Изпратена в МП
РС-2019-178 07.03.2019 12.06.2019 / Изпратена в МП
РС-2019-179 08.03.2019 03.06.2019 гр.д. 242/17г. РС Ямбол Изпратена в МП
РС-2019-180 08.03.2019 22.05.2019 адм.д. 6621/14г. АССГ, кнад 582/17г. Изпратена в МП
РС-2019-181 08.03.2019 14.05.2019 гр.д. 44407/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-182 12.03.2019 10.07.2019 НОХД 463/16 ОС Благоевград НЧД 122/14 ОС Изпратена в МП
РС-2019-183 12.03.2019 10.07.2019 НОХД 463/16 ОС Благоевград НЧД 122/14 ОС Изпратена в МП
РС-2019-184 13.03.2019 24.04.2019 грд 2532/13 СРС, вгрд 1616/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-185 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-186 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-187 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-188 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-189 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-190 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-191 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-192 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-193 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-194 13.03.2019 05.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-195 14.03.2019 22.04.2019 нохд 1604/14, 508/13 РС Враца, внохд 343/18 Изпратена в МП
РС-2019-196 15.03.2019 04.06.2019 нохд 127/11 ОС Бургас, внохд 117/14 и 5/16 АС Изпратена в МП
РС-2019-197 15.03.2019 03.06.2019 грд 8308/18 СРС Изпратена в МП
РС-2019-198 18.03.2019 17.04.2019 грд 146/16 РС Велинград, опр. 729/18 по грд Изпратена в МП
РС-2019-199 18.03.2019 24.06.2019 пр. 1533/13 РП и ДП 1211/13 Кюстендил Изпратена в МП
РС-2019-200 18.03.2019 24.04.2019 грд 7139/13 СРС, вгрд 9323/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-201 19.03.2019 10.05.2019 грд 37478/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-202 19.03.2019 03.06.2019 грд 29064/13 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-203 19.03.2019 24.04.2019 нчхд 14406/14 СРС, внчхд 5701/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-204 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-205 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-206 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-207 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-208 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-209 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-210 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-211 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-212 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-213 20.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-214 21.03.2019 30.04.2019 нохд 19495/12 СРС, пр. 25311/11 СРП Изпратена в МП
РС-2019-215 21.03.2019 22.04.2019 нохд 1604/14, 508/13 РС Враца, внохд 343/18 Изпратена в МП
РС-2019-216 25.03.2019 22.07.2019 нчд 503/18 РС Разград, внчд 296/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-217 25.03.2019 16.05.2019 грд 56364/11 СРС Изпратена в МП
РС-2019-218 25.03.2019 24.04.2019 грд 72218/14 СРС, вгрд 4704/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-219 26.03.2019 23.05.2019 нохд С-9/06 и нов номер С-25/17 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-220 26.03.2019 20.05.2019 грд 62950/15 СРС, вгрд 7508/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-221 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-222 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-223 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-224 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-225 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-226 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-227 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-228 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-229 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-230 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-231 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-232 27.03.2019 11.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-233 27.03.2019 19.06.2019 грд 23412/14 СРС, вгрд 9393/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-234 27.03.2019 18.06.2019 грд 14796/15 СРС Изпратена в МП
РС-2019-235 28.03.2019 26.07.2019 НОХД 5272/06 г. на СГС, внохд 345/09 САС Изпратена в МП
РС-2019-236 28.03.2019 22.05.2019 грд 15880/16 СРС, вгрд 2334/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-237 29.03.2019 11.06.2019 грд 3498/93 СРС, грд 1230/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-238 29.03.2019 11.06.2019 нчхд 526/13 преоб. чх 8540/13 Изпратена в МП
РС-2019-239 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-240 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-241 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-242 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-243 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-244 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-245 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-246 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-247 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-248 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-249 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-250 01.04.2019 13.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-251 01.04.2019 03.06.2019 грд 39227/13 СРС, вгрд 13112/15 СГС Изпратена в МП
РС-2019-252 01.04.2019 31.05.2019 нахд 6753/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-253 02.04.2019 23.05.2019 нохд28/13 СРС, внохд 2761/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-254 02.04.2019 09.05.2019 грд 80802/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-255 02.04.2019 03.07.2019 нчхд 16878/13 СРС, внчхд 3880/18 Изпратена в МП
РС-2019-256 03.04.2019 19.06.2019 грд 23412/14 СРС, вгрд 9393/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-257 04.04.2019 04.06.2019 гд 277/11 СРС, чгрд 16752/11 и вгрд Изпратена в МП
РС-2019-258 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-259 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-260 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-261 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-262 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-263 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-264 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-265 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-266 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-267 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-268 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-269 04.04.2019 18.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-270 05.04.2019 28.05.2019 гд 3136/15 РС Пловдив, вгд 2017/17 ОС Изпратена в МП
РС-2019-271 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-272 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-273 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-274 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-275 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-276 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-277 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-278 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-279 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-280 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-281 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-282 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-283 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-284 08.04.2019 19.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-285 09.04.2019 11.06.2019 грд 21145/12 СРС, вгрд 2866/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-286 10.04.2019 22.05.2019 грд 39209/14 и чгрд 19989/14 СрС Изпратена в МП
РС-2019-287 10.04.2019 11.06.2019 гд 9/00 РС Карлово, вгд 1510/06, 1669/06 Изпратена в МП
РС-2019-288 10.04.2019 11.06.2019 гд 9/00 РС Карлово, вгд 1510/06, 1669/06 Изпратена в МП
РС-2019-289 15.04.2019 11.06.2019 грд 34054/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-290 17.04.2019 03.06.2019 грд 769/17 РС Харманли и реш. 49/08.02.19 ОС Изпратена в МП
РС-2019-291 18.04.2019 23.05.2019 грд 69672/14 СРС, прикл. реш. 2030/19 Изпратена в МП
РС-2019-292 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-293 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-294 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-295 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-296 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-297 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-298 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-299 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-300 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-301 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-302 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-303 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-304 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-305 19.04.2019 20.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-306 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-307 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-308 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-309 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-310 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-311 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-312 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-313 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-314 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-315 19.04.2019 21.06.2019 тд 209/10 СГС Изпратена в МП
РС-2019-316 22.04.2019 18.06.2019 гд 33089/15 СРС, вгд 2031/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-317 22.04.2019 23.07.2019 гд 5056/16 СГС, чгрд 6240/18 САС, чгрд 933/19 Изпратена в МП
РС-2019-318 22.04.2019 14.06.2019 адмд 10109/17 на ВАС Изпратена в МП
РС-2019-319 22.04.2019 15.07.2019 /пр. 1426/03 РП В. Търново и ДП ЗМ-558/03 РПУ Изпратена в МП
РС-2019-320 23.04.2019 17.07.2019 грд 7227/05 СРС, вгрд 2864/06 Изпратена в МП
РС-2019-321 25.04.2019 22.05.2019 /ДП 3286 ЗМ-180/18 ГД "НП-МВР", пр.1041/18 Изпратена в МП
РС-2019-322 25.04.2019 03.06.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-323 25.04.2019 03.06.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-324 25.04.2019 03.06.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г.ВАС Изпратена в МП
РС-2019-325 30.04.2019 14.06.2019 грд 7424/14 СРС, вгрд 9124/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-326 30.04.2019 11.07.2019 нохд 2745/15 и нохд 4859/12 Изпратена в МП
РС-2019-327 30.04.2019 13.06.2019 грд 992/13 СРС, вгрд 3190/16 СГС Изпратена в МП
РС-2019-328 02.05.2019 15.08.2019 нохд 613/11 и 421/14 ОС Варна, внохд 431/11 Изпратена в МП
РС-2019-329 07.05.2019 14.06.2019 грд 3641/07 и 12957/09 СГС, вгрд 1804/09 Изпратена в МП
РС-2019-330 08.05.2019 03.07.2019 грд 20020/14 СГС, реш. 1745/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-331 08.05.2019 14.06.2019 нахд 5807/16 СРС, внахд 8978/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2019-332 09.05.2019 13.06.2019 грд 517/04 СГС, вчгрд 4682/18 и 620/04 Изпратена в МП
РС-2019-333 09.05.2019 03.07.2019 нохд 612/17, 332/14, 468/16, 398/17 РС Разлог Изпратена в МП
РС-2019-334 09.05.2019 23.07.2019 грд 16293/06 СРС, опр. 86/09.04.19 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-335 10.05.2019 30.05.2019 грд 8993/15 СГС Изпратена в МП
РС-2019-336 13.05.2019 05.06.2019 грд 47970/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-337 13.05.2019 17.07.2019 адм.д. 7416/12 АССГ Изпратена в МП
РС-2019-338 13.05.2019 11.06.2019 /1050/02 Изпратена в МП
РС-2019-339 13.05.2019 14.06.2019 /ДП 34/17 НСлС. пр. 2799/15 РП Шумен Изпратена в МП
РС-2019-340 13.05.2019 04.09.2019 /ДП 34/17 НСлС. пр. 2799/15 РП Шумен Изпратена в МП
РС-2019-341 14.05.2019 30.07.2019 /пр.пр. 6569/08г. на СГП и ДП 399/10г. на СДВР Изпратена в МП
РС-2019-342 14.05.2019 02.09.2019 /пр.пр. 6569/08г. на СГП и ДП 399/10г. на СДВР Изпратена в МП
РС-2019-343 14.05.2019 05.07.2019 нохд 5063/13г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-344 15.05.2019 15.07.2019 нохд 107/10 на ОС Варна и внохд 24/18 Изпратена в МП
РС-2019-345 15.05.2019 15.07.2019 нохд 107/10 на ОС Варна и внохд 24/18 Изпратена в МП
РС-2019-346 16.05.2019 02.09.2019 нохд 6824/10 СРС Изпратена в МП
РС-2019-347 16.05.2019 23.07.2019 грд 40025/15г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-348 16.05.2019 15.08.2019 /ДП 116/14 ОДМВР и пр. 5368/14 на РП Изпратена в МП
РС-2019-349 17.05.2019 19.06.2019 грд 8896/14г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-350 20.05.2019 11.06.2019 нохд 10950/10г. на СРС и внохд 5740/17г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-351 20.05.2019 23.07.2019 адм.д.156/17г. на Адм.съд Варна Изпратена в МП
РС-2019-352 20.05.2019 18.06.2019 грд250/18г. на Окръжен съд Ямбол Изпратена в МП
РС-2019-353 21.05.2019 19.07.2019 гр.д. 4675/01 СРС; гд 187/03 СГС Изпратена в МП
РС-2019-354 21.05.2019 19.07.2019 гр.д. 4675/01 СРС; гд 187/03 СГС Изпратена в МП
РС-2019-355 21.05.2019 19.07.2019 гр.д. 4675/01 СРС; гд 187/03 СГС Изпратена в МП
РС-2019-356 21.05.2019 19.07.2019 гр.д. 4675/01 СРС; гд 187/03 СГС Изпратена в МП
РС-2019-357 21.05.2019 06.06.2019 /сл.д. 201/15г. на СО на СГП и пр. пр.22192/13г. Изпратена в МП
РС-2019-358 21.05.2019 12.09.2019 нохд 6648/12г. на СРС , 12028/09г. Изпратена в МП
РС-2019-359 21.05.2019 12.09.2019 нохд 6648/12г. на СРС , 12028/09г. Изпратена в МП
РС-2019-360 21.05.2019 23.07.2019 гр.д. 17835/11 г. на СРС, 12762/18 г. Изпратена в МП
РС-2019-361 21.05.2019 23.07.2019 ад 1138/17 АССО, ад 8808/18 ВАС във вр. ад 47/15 Изпратена в МП
РС-2019-362 22.05.2019 21.06.2019 грд 4016/14 СРС, опр. 4/04. 01.19 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-363 22.05.2019 03.07.2019 грд 29542/13 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-364 23.05.2019 23.07.2019 гд 35921/15 СРС, гд 9766/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-365 23.05.2019 03.07.2019 грд 4590/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-366 23.05.2019 03.07.2019 грд 29542/13 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-367 23.05.2019 29.08.2019 грд 56212/12 СРС, грд 2011/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-368 23.05.2019 26.07.2019 нд 17959/14 на СРС/ДП 20658/17 Изпратена в МП
РС-2019-369 23.05.2019 31.07.2019 грд 62104/12 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-370 23.05.2019 31.07.2019 грд 62104/12 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-371 27.05.2019 25.07.2019 чгрд 71235/15г. на СРС и грд 14661/16г. Изпратена в МП
РС-2019-372 27.05.2019 19.06.2019 чгрд 46247/16г. на СРС и грд68329/16г. Изпратена в МП
РС-2019-373 27.05.2019 01.08.2019 гр.д. № 59176/11 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-374 27.05.2019 02.07.2019 адм.д.417/05г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-375 27.05.2019 02.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-376 27.05.2019 02.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-377 27.05.2019 02.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-378 27.05.2019 02.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-379 27.05.2019 05.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-380 27.05.2019 05.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-381 27.05.2019 05.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-382 27.05.2019 05.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-383 27.05.2019 05.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-384 27.05.2019 05.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-385 27.05.2019 23.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-386 27.05.2019 23.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-387 27.05.2019 23.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-388 27.05.2019 23.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-389 27.05.2019 23.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-390 27.05.2019 23.07.2019 адм.д. 417/05г. СГС, адм.д. 12585/15г. ВАС Изпратена в МП
РС-2019-391 29.05.2019 25.07.2019 чгрд 71235/15г. на СРС и грд 14661/16г. Изпратена в МП
РС-2019-392 29.05.2019 24.07.2019 грд 70189/15г. на СРС и възз. грд 14789/15г. Изпратена в МП
РС-2019-393 30.05.2019 24.07.2019 чгрд 75336/15г. на СРС и грд 11487/16г. Изпратена в МП
РС-2019-394 31.05.2019 12.07.2019 /ДП 29/17г. на ОДМВР Варна и ЧНД 5273/18г. Изпратена в МП
РС-2019-395 03.06.2019 05.07.2019 /пр. 24130/04 СРП Изпратена в МП
РС-2019-396 03.06.2019 02.10.2019 /ДП 1994/13 и 1006/13 РПУ Дупница Изпратена в МП
РС-2019-397 03.06.2019 01.08.2019 адмд 113/16 Адм. съд Русе Изпратена в МП
РС-2019-398 03.06.2019 03.09.2019 нчхд 15921/13 СРС, внчхд 2731/18 Изпратена в МП
РС-2019-399 03.06.2019 29.08.2019 грд 11053/09 СГС Изпратена в МП
РС-2019-400 04.06.2019 26.07.2019 грд 570/14 и чгд 465/13 РС Самоков, вгрд Изпратена в МП
РС-2019-401 05.06.2019 12.07.2019 нохд 18424/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-402 06.06.2019 01.08.2019 грд 68473/14 СРС, вгрд 3431/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-403 06.06.2019 01.10.2019 нчхд 10940/13 СРС, внчд 4520/14 Изпратена в МП
РС-2019-404 07.06.2019 01.10.2019 1768/16 РС Пловдив по комп. грд 26646/16 Изпратена в МП
РС-2019-405 10.06.2019 01.08.2019 в.гр.д. 466/16 г. на РС Казанлък, гр.д. 948/16 г. Изпратена в МП
РС-2019-406 11.06.2019 23.07.2019 грд 51853/16 СРС, чгрд 1378/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-407 12.06.2019 15.08.2019 адмд 839/00 СГС Изпратена в МП
РС-2019-408 12.06.2019 15.08.2019 адмд 839/00 СГС Изпратена в МП
РС-2019-409 13.06.2019 05.08.2019 нохд 1336/16 РС Стара Загора, внохд 1111/18 Изпратена в МП
РС-2019-410 13.06.2019 12.07.2019 нохд 19765/12 СРС, внохд 3862/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-411 13.06.2019 02.08.2019 адмд 7511/18 АССГ, адмд 707/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-412 13.06.2019 01.08.2019 грд 56890/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-413 13.06.2019 25.07.2019 чгрд 11216/13 и грд 36529/13 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2019-414 17.06.2019 01.08.2019 адмд 9084/17 АССГ и ВАС Изпратена в МП
РС-2019-415 17.06.2019 02.10.2019 нохд 228/16 ОС В. Търново, внохд 171/18 АС Изпратена в МП
РС-2019-416 17.06.2019 03.09.2019 нахд 9778/16 СРС, кнахд 8616/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2019-417 17.06.2019 02.08.2019 грд 8231/16 СГС, грд 2419/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-418 17.06.2019 20.08.2019 грд 16308/16 СГС и САС Изпратена в МП
РС-2019-419 17.06.2019 20.08.2019 грд 16308/16 СГС и САС Изпратена в МП
РС-2019-420 18.06.2019 26.07.2019 грд 12137/16 РС Пловдив, вгрд 904/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-421 18.06.2019 01.08.2019 грд 735/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-422 18.06.2019 23.07.2019 грд 22586/16 СРС, грд 3085/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-423 19.06.2019 08.10.2019 нохд 23628/12 преобр. от 10336/12 СРС Изпратена в МП
РС-2019-424 19.06.2019 11.07.2019 нохд 282/16 РС Самоков, внохд 709/17 СОС Изпратена в МП
РС-2019-425 20.06.2019 05.07.2019 адм.д 171/17г. Адм. съд Ловеч Изпратена в МП
РС-2019-426 20.06.2019 25.09.2019 нчхд 337/11 преобр. в 1046/18, 879/12, Изпратена в МП
РС-2019-427 20.06.2019 26.07.2019 грд 25450/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-428 21.06.2019 04.12.2019 нохд 909/18 РС Ямбол, внчд 376/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-429 21.06.2019 22.08.2019 грд 1763/11 СГС, чгрд 1410/12 Изпратена в МП
РС-2019-430 24.06.2019 10.10.2019 ад 7259/15 АССГ, ад 6611/17, 3418/17, 3173/18 Изпратена в МП
РС-2019-431 25.06.2019 23.07.2019 грд 23977/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-432 25.06.2019 24.07.2019 грд 04491/14 РС Перник, вгрд 661/16 ОС Изпратена в МП
РС-2019-433 25.06.2019 18.10.2019 нчд 18153/18 СРС; внчд 259/19 и 1097/19 Изпратена в МП
РС-2019-434 26.06.2019 02.08.2019 ад 147/18 стар 804/15 Адм. съд Пловдив Изпратена в МП
РС-2019-435 26.06.2019 25.10.2019 грд 1796/96г. на РС Стара Загора и 834/18г. Изпратена в МП
РС-2019-436 26.06.2019 01.10.2019 грд 3117/10г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-437 26.06.2019 01.10.2019 грд 3117/10г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-438 27.06.2019 29.08.2019 ад 297/12 Адм. съд Русе, ад 1354/13 Изпратена в МП
РС-2019-439 28.06.2019 23.07.2019 гд 46832/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-440 28.06.2019 23.08.2019 грд 78445/17 СРС, вгрд 9399/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-441 28.06.2019 07.10.2019 грд 78445/17 СРС, вгрд 9399/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-442 28.06.2019 23.07.2019 грд 8324/16 и чгрд 65652/15 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2019-443 01.07.2019 24.07.2019 ад 17/11 СГС, ВАС Изпратена в МП
РС-2019-444 02.07.2019 05.08.2019 нохд 658/11 СОС Изпратена в МП
РС-2019-445 02.07.2019 04.09.2019 нахд 1304/18 РС Благоевград, внахд 108/19 ОС Изпратена в МП
РС-2019-446 03.07.2019 06.08.2019 /пр.пр.457/12г. на СГП,ДП 9/12г. на НСС Изпратена в МП
РС-2019-447 03.07.2019 05.08.2019 нохд 4320/17 СГС/дозн. 776/05 Изпратена в МП
РС-2019-448 03.07.2019 03.09.2019 грд 36740/08 СРС ( 14010/11 на СГС, 875/12 Изпратена в МП
РС-2019-449 04.07.2019 02.10.2019 грд 1064/93 СРС, вгрд 4364/95 СГС Изпратена в МП
РС-2019-450 05.07.2019 29.08.2019 грд 13394/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-451 05.07.2019 07.08.2019 грд 21932/16г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-452 05.07.2019 25.10.2019 нохд 24760/11 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-453 05.07.2019 07.10.2019 нохд 508/13 г. на ОС Враца Изпратена в МП
РС-2019-454 08.07.2019 03.09.2019 гд 6478/14 СРС и ВКС Изпратена в МП
РС-2019-455 09.07.2019 02.08.2019 грд 35880/14 СРС, опр. 201/19. 03.19 Изпратена в МП
РС-2019-456 10.07.2019 05.11.2019 ад 514/15 преобр. в 3469/17 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2019-457 10.07.2019 01.10.2019 ад 5216/16 АССГ, ад 5704/17 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-458 10.07.2019 08.11.2019 ДП 5133МИП-5490/15 СДВР и пр. 11612/15 Изпратена в МП
РС-2019-459 10.07.2019 07.10.2019 грд 67511/14 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-460 11.07.2019 03.09.2019 грд 49244/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-461 11.07.2019 12.12.2019 /ДП 15/17 2 РПУ Перник, пр. 446/17 РП Изпратена в МП
РС-2019-462 11.07.2019 26.09.2019 грд 6473/16 СРС, вгрд 13270/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-463 11.07.2019 23.07.2019 грд 19031/13 СРС, вгрд 5828/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-464 12.07.2019 20.08.2019 ад 9856/17 АССГ Изпратена в МП
РС-2019-465 15.07.2019 23.10.2019 грд 46665/13г. Изпратена в МП
РС-2019-466 15.07.2019 09.08.2019 гр.д. 62263/16 г., приключило с решение по гр.д. Изпратена в МП
РС-2019-467 15.07.2019 26.09.2019 адм.д.281/15г. Изпратена в МП
РС-2019-468 16.07.2019 27.09.2019 /ДП 1075/08 на РУ на МВР Сливен, пр. Изпратена в МП
РС-2019-469 16.07.2019 29.10.2019 грд 1796/96г. на РС Стара Загора и 834/18г. Изпратена в МП
РС-2019-470 16.07.2019 09.10.2019 гр.д. 63414/14 г. и 31759/14 г. на СРС, 1658/19 г. Изпратена в МП
РС-2019-471 16.07.2019 26.09.2019 грд 74570/17г. Изпратена в МП
РС-2019-472 17.07.2019 03.09.2019 грд 3498/93 СРС Изпратена в МП
РС-2019-473 17.07.2019 03.12.2019 гр.д. 8078/12 г., 20674/13 г. на СРС, 11666/18 г. Изпратена в МП
РС-2019-474 18.07.2019 15.10.2019 нохд 994/16 г. на СОС Изпратена в МП
РС-2019-475 18.07.2019 15.10.2019 нохд 994/16 г. на СОС Изпратена в МП
РС-2019-476 18.07.2019 15.10.2019 нохд 994/16 г. на СОС Изпратена в МП
РС-2019-477 18.07.2019 15.10.2019 нохд 994/16 г. на СОС Изпратена в МП
РС-2019-478 18.07.2019 03.09.2019 грд 27765/10г. Изпратена в МП
РС-2019-479 18.07.2019 09.08.2019 гр.д. 25287/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-480 19.07.2019 08.10.2019 гр.д. 53516/13 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-481 19.07.2019 09.10.2019 66120/16 г. Изпратена в МП
РС-2019-482 19.07.2019 14.11.2019 грд20590/15г. на СРС и грд 2369/18г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-483 19.07.2019 14.11.2019 нохд 15502/11г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-484 22.07.2019 26.09.2019 грд 13730/13г на СГС и грд 6745/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-485 22.07.2019 06.08.2019 грд 56032/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-486 22.07.2019 29.08.2019 грд 67368/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-487 22.07.2019 15.10.2019 гр.д. 25565/09 на СРС, 160/07 на РС Изпратена в МП
РС-2019-488 22.07.2019 17.10.2019 нохд 18921/17г. на СРС/ДП1651/14г., Изпратена в МП
РС-2019-489 24.07.2019 18.11.2019 гр.д. 13564/02 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-490 25.07.2019 02.12.2019 гр.д. 353/10 на ОС Ловеч, в.гр.д. 249/15 на АС Изпратена в МП
РС-2019-491 25.07.2019 15.10.2019 гр.д. 28990/12 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-492 26.07.2019 14.11.2019 НОХД 6666/14 СРС и ВНОХД 829/19 Изпратена в МП
РС-2019-493 26.07.2019 20.08.2019 грд 30550/16 на СРС и чгрд 4337/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-494 26.07.2019 26.09.2019 грд 41853/16г. на СРС и чгрд 3865/19г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-495 30.07.2019 27.11.2019 гд 44545/13 СРС, вгд 6107/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-496 30.07.2019 22.11.2019 ад 11431/16 АССГ и ВАС Изпратена в МП
РС-2019-497 01.08.2019 14.11.2019 нахд 525/18 РС Бургас и ОС Бургас/ДП Изпратена в МП
РС-2019-498 01.08.2019 21.02.2020 гд 48154/12 СРС, вгд 11099/15 СГС Изпратена в МП
РС-2019-499 01.08.2019 27.11.2019 гд 48914/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-500 01.08.2019 22.10.2019 грд 7341/17 РС Варна, вгрд 247/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-501 01.08.2019 27.11.2019 грд 16072/09 СРС и вгрд 11664/13 СГС Изпратена в МП
РС-2019-502 01.08.2019 14.10.2019 нахд 15880/14 СРС, кнахд 12245/18 Изпратена в МП
РС-2019-503 01.08.2019 27.11.2019 грд 16072/09 СРС и вгрд 11664/13 СГС Изпратена в МП
РС-2019-504 02.08.2019 12.11.2019 тд 8614/14 СГС, втд 771/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-505 02.08.2019 03.09.2019 нахд 18460/13 СРС, кнахд 11651/18 Изпратена в МП
РС-2019-506 02.08.2019 04.11.2019 гд 8341/16 СГС, гд 323/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-507 05.08.2019 14.11.2019 гд 3480/10, 4216/12 РС Добрич; вгд Изпратена в МП
РС-2019-508 05.08.2019 29.11.2019 нахд 9264/16 СРС, кнахд 11547/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2019-509 05.08.2019 03.09.2019 нахд 18464/13 СРС, кнахд 12155/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2019-510 05.08.2019 07.10.2019 гд 24496/15 СРС, вгд 698/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-511 05.08.2019 07.10.2019 гд 24496/15 СРС, вгд 698/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-512 06.08.2019 29.10.2019 гд 50271/12 СРС, вгд 2126/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-513 07.08.2019 25.09.2019 гд 9073/08 СРС, опр. 91/19 по гд 1170/18 Изпратена в МП
РС-2019-514 07.08.2019 25.09.2019 гд 9073/08 СРС, опр. 91/19 по гд 1170/18 Изпратена в МП
РС-2019-515 07.08.2019 01.10.2019 гд 5450/09, 17412/13 СГС Изпратена в МП
РС-2019-516 07.08.2019 25.09.2019 гд 9073/08 СРС, опр. 91/19 по гд 1170/18 Изпратена в МП
РС-2019-517 08.08.2019 05.11.2019 тд 1026/17 СГС, тд 5913/18 САС Изпратена в МП
РС-2019-518 08.08.2019 31.10.2019 нохд 7411/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-519 08.08.2019 17.10.2019 ДП 1782/12 8 РПУ-СДВР, пр. 39177/12 СРП Изпратена в МП
РС-2019-520 09.08.2019 01.10.2019 гд 5450/09, 17412/13 СГС Изпратена в МП
РС-2019-521 09.08.2019 14.11.2019 ад 10393/16 АССГ, ад 1681/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-522 12.08.2019 02.10.2019 гр.д. 2136/08 СРС, вгрд 7173/09 СГС Изпратена в МП
РС-2019-523 12.08.2019 02.10.2019 гр.д. 2136/08 СРС, вгрд 7173/09 СГС Изпратена в МП
РС-2019-524 12.08.2019 01.10.2019 гд 5450/09, 17412/13 СГС Изпратена в МП
РС-2019-525 12.08.2019 06.12.2019 гд 807/15 ОС Русе, гд 446/15 и 5784/15 РС Русе Изпратена в МП
РС-2019-526 13.08.2019 04.12.2019 нчд 16702/14, 21147/18 и 4625/19 СРС Изпратена в МП
РС-2019-527 13.08.2019 07.11.2019 гд 53216/15 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2019-528 14.08.2019 04.12.2019 нохд 14070/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-529 14.08.2019 04.12.2019 нохд 14070/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-530 14.08.2019 04.12.2019 нохд 14070/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-531 15.08.2019 22.10.2019 ад 3119/17 АССГ, ад 8627/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-532 20.08.2019 01.10.2019 грд 87187/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-533 21.08.2019 28.11.2019 нохд 161/14 ОС Благоевград/ДП 1168/13 1 РПУ Изпратена в МП
РС-2019-534 23.08.2019 19.12.2019 гр.д. 82023/17г., СРС, вгрд 4836/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-535 23.08.2019 29.11.2019 гд 1665/15 РС Пловдив, вгд 357/16 и 1871/17 Изпратена в МП
РС-2019-536 26.08.2019 19.12.2019 НОХД 6666/14 СРС и ВНОХД 829/19 Изпратена в МП
РС-2019-537 26.08.2019 18.11.2019 гд 293/18 и гд1685/11 РС В. Търново Изпратена в МП
РС-2019-538 26.08.2019 11.11.2019 нохд 45715 стар 1847/13 на ОС Пловдив Изпратена в МП
РС-2019-539 26.08.2019 30.10.2019 нохд 367/19 на СГС, 3049/08 3 РПУ Изпратена в МП
РС-2019-540 26.08.2019 30.10.2019 нохд 367/19 на СГС, 3049/08 3 РПУ Изпратена в МП
РС-2019-541 26.08.2019 30.10.2019 нохд 367/19 на СГС, 3049/08 3 РПУ Изпратена в МП
РС-2019-542 28.08.2019 22.10.2019 ад 4347/13 и 868/16 Адм. съд Варна Изпратена в МП
РС-2019-543 28.08.2019 06.12.2019 чгрд 76936/18 СРС Изпратена в МП
РС-2019-544 30.08.2019 18.12.2019 нахд 45/19 РС Ботевград Изпратена в МП
РС-2019-545 30.08.2019 16.12.2019 гд 26967/12 СРС, вгд 14227/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-546 02.09.2019 09.12.2019 чгрд 1265/17 и грд 54458/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-547 02.09.2019 16.12.2019 грд 62955/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-548 02.09.2019 16.12.2019 грд 15035/14 и чгрд 42285/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-549 03.09.2019 02.10.2019 гд 10923/04 СРС, вгд 1741/05 Изпратена в МП
РС-2019-550 03.09.2019 02.10.2019 гд 10923/04 СРС, вгд 1741/05 Изпратена в МП
РС-2019-551 03.09.2019 16.12.2019 грд 75748/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-552 03.09.2019 05.11.2019 грд 13943/18 СРС Изпратена в МП
РС-2019-553 05.09.2019 23.10.2019 42 бр. тъжби заведени в СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-554 10.09.2019 10.12.2019 грд 3117/10 СРС, вгрд 14864/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-555 12.09.2019 19.12.2019 НОХ 726/18 РС Варна; ВНОХ 1334/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-556 16.09.2019 14.05.2020 грд 50752/10 СРС, вгрд 14673/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-557 16.09.2019 15.01.2020 гд 237/93, 70403/15, 640/97, 2389/04 РС Изпратена в МП
РС-2019-558 16.09.2019 05.11.2019 гд 1448/14 СРС, вгрд 14870/15 СГС Изпратена в МП
РС-2019-559 17.09.2019 01.10.2019 гд 8875/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-560 17.09.2019 25.10.2019 гд 70188/15 СРС, вгд 703/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-561 17.09.2019 04.11.2019 гд 1459616 СРС, вгд 5541/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-562 17.09.2019 08.10.2019 ад 11886/16 СГС, гд 44984/16 СРС, 1867 и 1186/16 Изпратена в МП
РС-2019-563 20.09.2019 05.11.2019 ч.гр.д. 20727/13 СрС и гр. д. 44347/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-564 20.09.2019 05.11.2019 ч.гр.д. 20727/13 СрС и гр. д. 44347/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-565 24.09.2019 10.01.2020 н.д. 1921/19 СРС Изпратена в МП
РС-2019-566 24.09.2019 18.12.2019 НОХД 892/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-567 24.09.2019 18.12.2019 НОХД 892/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-568 24.09.2019 18.12.2019 НОХД 892/13 СРС Изпратена в МП
РС-2019-569 25.09.2019 18.11.2019 гр 52653/16 СРС, 16582/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-570 26.09.2019 30.10.2019 гр д 14299/18 ОС Пловдив Изпратена в МП
РС-2019-571 26.09.2019 20.01.2020 /дп 349/96, сл д 159/95 СОСлС, пр пр 4567/97 СГП Изпратена в МП
РС-2019-572 26.09.2019 06.11.2019 гр д 83389/17 СРС гр д 7038/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-573 27.09.2019 07.11.2019 грд 20898/11 СРС вгр 16875/15 СГС кгр 1214/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-574 30.09.2019 14.01.2020 гр д 17549/11 СРС вгр 16570/16 СГС Изпратена в МП
РС-2019-575 30.09.2019 20.01.2020 /дп 349/96, сл д 159/95 СОСлС, пр пр 4567/97 СГП Изпратена в МП
РС-2019-576 01.10.2019 14.01.2020 гр.д. 10231/18 на РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2019-577 02.10.2019 29.10.2019 НОХД 3443/16 на РС Бургас Изпратена в МП
РС-2019-578 02.10.2019 16.01.2020 гр.д. 32785/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-579 03.10.2019 23.01.2020 НОХД 429/18 ВНОХД 12/19 ОС Изпратена в МП
РС-2019-580 04.10.2019 16.01.2020 гр.д. 83149/17 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-581 04.10.2019 20.01.2020 гр.д. 33495/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-582 04.10.2019 05.12.2019 гр.д. 467/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-583 04.10.2019 05.12.2019 гр.д. 467/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-584 04.10.2019 11.11.2019 НОХД 66/16 г. на ОС Монтана, кд 247/19 г. на ВКС Изпратена в МП
РС-2019-585 04.10.2019 03.02.2020 НОХД 24155/11 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-586 07.10.2019 22.11.2019 ВНОХД 5220/18 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2019-587 07.10.2019 09.12.2019 гр.д. 49773/15 г. на СРС, 5407/16 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-588 08.10.2019 06.02.2020 НОХД 335/04 г. на ОС Перник, нд 426/19 г. на ВКС Изпратена в МП
РС-2019-589 09.10.2019 20.01.2020 т.д. 3398/17 на СГС, в.т.д. 4684/18 Изпратена в МП
РС-2019-590 10.10.2019 08.11.2019 гр.д. 30386/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-591 10.10.2019 14.01.2020 гр.д. 22815/11 г. на СРС, 2540/18 г. Изпратена в МП
РС-2019-592 10.10.2019 07.11.2019 гр.д. 80241/15 г. на СРС, 11974/17 г. Изпратена в МП
РС-2019-593 14.10.2019 14.11.2019 ад 320/16 Адм. съд Ловеч, ад 14631/17 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-594 14.10.2019 23.01.2020 гр.д. 86054/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-595 14.10.2019 15.11.2019 грд 85937/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-596 14.10.2019 18.11.2019 гр.д. 87339/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-597 14.10.2019 05.12.2019 грд 85934/17г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-598 15.10.2019 16.12.2019 нох 3534/16 СРС / пр. 23354/03 СРП Изпратена в МП
РС-2019-599 15.10.2019 04.02.2020 гд 2320/97 СРС Изпратена в МП
РС-2019-600 15.10.2019 04.02.2020 гд 2320/97 СРС Изпратена в МП
РС-2019-601 15.10.2019 04.02.2020 гд 2320/97 СРС Изпратена в МП
РС-2019-602 15.10.2019 12.11.2019 гд 51357/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-603 15.10.2019 07.11.2019 гд 70657/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-604 16.10.2019 04.12.2019 гд 19559/16 СРС, СГС и ВКС Изпратена в МП
РС-2019-605 17.10.2019 04.12.2019 гд 147/13 РС Лом, вгд 58/18 ОС Монтана Изпратена в МП
РС-2019-606 17.10.2019 11.12.2019 гд 86052/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-607 17.10.2019 30.10.2019 ад 3484/17 Адм. съд Варна Изпратена в МП
РС-2019-608 18.10.2019 18.12.2019 гд 3175/98 СГС, 65/10 и 4764/12 Изпратена в МП
РС-2019-609 18.10.2019 18.11.2019 гд 10155/05 или 10155/06 СРС Изпратена в МП
РС-2019-610 18.10.2019 31.01.2020 /ДП 207/10 ИП при ОДМВР Пловдив, РП Изпратена в МП
РС-2019-611 21.10.2019 18.11.2019 ад 11820/16 АССГ, ад 13354/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-612 21.10.2019 10.01.2020 нохд 473/18 РС Пловдив, внох 1502/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-613 21.10.2019 10.01.2020 нохд 473/18 РС Пловдив, внох 1502/18 ОС Изпратена в МП
РС-2019-614 21.10.2019 18.12.2019 гд 3175/98 СГС, 65/10 и 4764/12 Изпратена в МП
РС-2019-615 21.10.2019 18.12.2019 гд 3175/98 СГС, 65/10 и 4764/12 Изпратена в МП
РС-2019-616 23.10.2019 23.01.2020 гд 42563/13 СРС, вгд 5056/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-617 23.10.2019 30.01.2020 д70/15 ЧСИ Тотко Колев, ад 2693/13 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2019-618 23.10.2019 18.11.2019 ад 2446/17 Адм. съд Варна, ад 1583/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-619 23.10.2019 17.01.2020 чгд 13866/13 СРС, вгд 5091/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-620 23.10.2019 14.02.2020 нчд 8591/19 СРС, внчд 3952/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-621 23.10.2019 28.01.2020 чгд 14303/10 и гд 10338/11 СРС Изпратена в МП
РС-2019-622 25.10.2019 10.01.2020 нохд 300/17 РС Сливница, внохд 299/19 Изпратена в МП
РС-2019-623 25.10.2019 31.01.2020 нохд 299/17 РС Сливница, внохд 191/19 Изпратена в МП
РС-2019-624 25.10.2019 10.01.2020 нохд 1921/19 СРС Изпратена в МП
РС-2019-625 28.10.2019 09.12.2019 гд 42936/16 СРС, вчгд 3398/19 СГС ЧЖ Изпратена в МП
РС-2019-626 28.10.2019 08.04.2020 нохд 7338/07 СРС, внохд 2921/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-627 29.10.2019 06.12.2019 грд 70415/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-628 30.10.2019 17.01.2020 изп.д 2086/16 ЧСИ Стоян Якимов, грд Изпратена в МП
РС-2019-629 30.10.2019 16.12.2019 нохд П-122/08, нох П-29/08, нох 2053/11 Изпратена в МП
РС-2019-630 31.10.2019 28.11.2019 гд 67960/15 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2019-631 31.10.2019 12.02.2020 гд 31921/16 СРС, вгд 15502/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-632 31.10.2019 12.02.2020 нахд 16463/18 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-633 01.11.2019 26.02.2020 нохд 399/15, ох 339/15, 592/16 РС Козлодуй Изпратена в МП
РС-2019-634 01.11.2019 03.02.2020 гд 19943/12 СРС, вгд 904/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-635 04.11.2019 17.12.2019 нахд 19192/16 СРС, внахд 4398/18 Изпратена в МП
РС-2019-636 06.11.2019 14.02.2020 ад 214/18 Адм. съд В. Търново и ВАС Изпратена в МП
РС-2019-637 07.11.2019 07.01.2020 нд 391/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-638 07.11.2019 13.01.2020 нохд 3129/09 СРС, внохд 3787/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-639 07.11.2019 16.12.2019 нохд П-122/08, нох П-29/08, нох 2053/11 Изпратена в МП
РС-2019-640 07.11.2019 29.01.2020 гд 15248/19 СРС Изпратена в МП
РС-2019-641 07.11.2019 12.02.2020 гд 71594/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-642 08.11.2019 20.01.2020 грд 6511/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-643 11.11.2019 09.03.2020 нчд 9573/18 СРС, внчд 1702/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-644 11.11.2019 28.02.2020 /ДП 116/14 ОДМВР и пр. 5368/14 на РП Изпратена в МП
РС-2019-645 11.11.2019 09.01.2020 гд 59882/15 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2019-646 13.11.2019 20.01.2020 ад 1409/18 с опр. 2168/27.11.18 РС Петрич Изпратена в МП
РС-2019-647 14.11.2019 14.02.2020 грд 37710/19 СРС Изпратена в МП
РС-2019-648 15.11.2019 04.02.2020 грд 4276/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-649 18.11.2019 15.01.2020 тд 2067/13 СГС Изпратена в МП
РС-2019-650 18.11.2019 26.02.2020 нохд 599/16 РС Разлог/ДП 14/12 ОСО Изпратена в МП
РС-2019-651 18.11.2019 06.02.2020 гд 31633/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-652 18.11.2019 20.01.2020 гд 32583/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-653 19.11.2019 13.01.2020 нохд 3129/09 СРС, внохд 3787/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-654 19.11.2019 04.02.2020 гд 67486/15 СРС Изпратена в МП
РС-2019-655 19.11.2019 04.02.2020 гд 67486/15 СРС Изпратена в МП
РС-2019-656 19.11.2019 14.02.2020 ад 15610/18 ВАС, ад 10381/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-657 19.11.2019 20.01.2020 грд 57309/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-658 21.11.2019 23.01.2020 гд 41784/11 СРС Изпратена в МП
РС-2019-659 21.11.2019 09.01.2020 гд 31010/12 СРС Изпратена в МП
РС-2019-660 22.11.2019 27.01.2020 ад 141/18 Адм. съд Ловеч, ад 879518 и 7490/16 Изпратена в МП
РС-2019-661 22.11.2019 01.04.2020 нохд 21760/15 СРС, внохд 2254/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-662 26.11.2019 06.04.2020 гд 61976/17 СРС Изпратена в МП
РС-2019-663 26.11.2019 16.01.2020 гд 11030/06 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2019-664 02.12.2019 06.03.2020 нчх 5652/17 СРС, внохд 1937/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-665 03.12.2019 16.03.2020 гд 750/11, 760/15 ОС Хасково, вгд 79/15, 717/17 АС Изпратена в МП
РС-2019-666 03.12.2019 16.03.2020 гд 750/11, 760/15 ОС Хасково, вгд 79/15, 717/17 АС Изпратена в МП
РС-2019-667 03.12.2019 16.03.2020 гд 750/11, 760/15 ОС Хасково, вгд 79/15, 717/17 АС Изпратена в МП
РС-2019-668 03.12.2019 28.01.2020 гд 15191/10 СРС, чгд 4246/11 СГС Изпратена в МП
РС-2019-669 04.12.2019 21.01.2020 чгд 48606/17 СРС, вчгд 13020/? СГС Изпратена в МП
РС-2019-670 04.12.2019 05.03.2020 гд 60337/16 СРС Изпратена в МП
РС-2019-671 05.12.2019 20.01.2020 гд 40402/13 СРС, вгд 6780/17 СГС Изпратена в МП
РС-2019-672 06.12.2019 29.04.2020 внчд 426/19 ОС Благоевград/ДП 16/07 Изпратена в МП
РС-2019-673 11.12.2019 21.02.2020 ад 2682/16 Адм. съд Варна, ад 4047/17 ВАС Изпратена в МП
РС-2019-674 11.12.2019 03.04.2020 нах 504/18, 1099/18 РС Несебър,внчд Изпратена в МП
РС-2019-675 12.12.2019 24.02.2020 /сл.д 7/85 ДС при ГСУ, пр. 14893/18 и вх.61815/18 Изпратена в МП
РС-2019-676 12.12.2019 24.02.2020 /сл.д 7/85 ДС при ГСУ, пр. 14893/18 и вх.61815/18 Изпратена в МП
РС-2019-677 13.12.2019 30.03.2020 гд 61864/15 СРС, вгд 21/19 СГС Изпратена в МП
РС-2019-678 13.12.2019 06.02.2020 гд 34180/15 СРС Изпратена в МП
РС-2019-679 13.12.2019 23.01.2020 гд 59557/15 СРС, гд 2546/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-680 18.12.2019 23.01.2020 гр.д. 22943/15 г. на СРС, 674/15 г. на СРС и 3278/19 Изпратена в МП
РС-2019-681 18.12.2019 06.04.2020 гр.д. 8457/13 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2019-682 18.12.2019 31.01.2020 / 917/19 г. на РП Велинград Изпратена в МП
РС-2019-683 18.12.2019 06.04.2020 гр.д. 353/10 на ОС Ловеч, в.гр.д. 249/15 на АС Изпратена в МП
РС-2019-684 19.12.2019 24.02.2020 гр.д. 1462/14 СРС Изпратена в МП
РС-2019-685 19.12.2019 24.02.2020 гр.д. 1452/16 СРС и гр. д. 13456/18 СГС Изпратена в МП
РС-2019-686 19.12.2019 11.03.2020 НОХД 165/11 на СГС Изпратена в МП
РС-2019-687 20.12.2019 29.04.2020 /пр.пр. 3880/03 на СГП Изпратена в МП
РС-2019-688 23.12.2019 28.01.2020 грд 19423/15 СРС Изпратена в МП
РС-2019-689 23.12.2019 08.04.2020 НОХД 1707/15 СпНС, НД 583/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-690 23.12.2019 15.04.2020 НОХД 1707/15 СпНС, НД 583/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2019-691 23.12.2019 13.04.2020 НОХД 2299/10 на СРС Изпратена в МП
РС-2019-692 27.12.2019 23.07.2020 нох743/12, 7579/17, нчд 3701/10 РС Изпратена в МП
РС-2019-693 30.12.2019 12.02.2020 гд 238/12, 77/14 ОС Смолян, вгд 633/14, 293/15 АС Изпратена в МП
РС-2019-694 30.12.2019 12.02.2020 гд 238/12, 77/14 ОС Смолян, вгд 633/14, 293/15 АС Изпратена в МП
РС-2019-695 30.12.2019 12.02.2020 гд 238/12, 77/14 ОС Смолян, вгд 633/14, 293/15 АС Изпратена в МП
РС-2019-696 30.12.2019 15.04.2020 гд 7469/15 РС Варна, вгд 1810/16, 1160/18 Изпратена в МП
РС-2019-697 30.12.2019 26.02.2020 гд 14966/14 СРС Изпратена в МП