2022 2021 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2020 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2020-1 07.01.2020 15.07.2020 нохд 7230/14 СРС НК/ Изпратена в МП
РС-2020-2 09.01.2020 23.04.2020 нчд 6597/18 СРС, внчд 2523/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-3 09.01.2020 04.02.2020 гд 53280/10 СРС Изпратена в МП
РС-2020-4 09.01.2020 04.02.2020 гд 53280/10 СРС Изпратена в МП
РС-2020-5 10.01.2020 24.04.2020 гд 35128/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-6 13.01.2020 11.05.2020 гд 46330/11 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2020-7 13.01.2020 14.05.2020 нчд 2439/19 СГС НО пр.пр. 3880/03 на СГП Изпратена в МП
РС-2020-8 13.01.2020 29.01.2020 гд 77270/15 СРС, вгд 7652/17 СГС Изпратена в МП
РС-2020-9 13.01.2020 29.04.2020 гд 7256/14 СРС, вгд 2134/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-10 13.01.2020 27.02.2020 гд 16848/16 и чгд 13630/14РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2020-11 13.01.2020 12.02.2020 гд 43952/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-12 14.01.2020 11.02.2020 нчхд 14408/14 СРС,внчхд 953/15 СГС Изпратена в МП
РС-2020-13 14.01.2020 04.05.2020 нчхд 9736/14 СРС,внчхд 1922/15 СГС Изпратена в МП
РС-2020-14 14.01.2020 10.03.2020 гд 17662/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-15 15.01.2020 29.04.2020 гд 50392/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-16 15.01.2020 29.04.2020 гд 50392/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-17 15.01.2020 07.02.2020 гд 53395/14 СРС, вгд 14682/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-18 16.01.2020 06.02.2020 нчд 4924/11 г. СРС; нчд 4880/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-19 16.01.2020 21.05.2020 ад 3248/18 ВАС 5 отд, ад 7103/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-20 17.01.2020 27.02.2020 нах 9242/18 СРС, кнах 3319/19 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-21 20.01.2020 15.04.2020 гд 14345/13 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-22 21.01.2020 05.05.2020 гд 41971/14 СРС, гд 1037/18 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-23 22.01.2020 26.02.2020 гд 15366/17 СГС, чгд 4247/19 САС Изпратена в МП
РС-2020-24 23.01.2020 04.05.2020 гд 75252/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-25 24.01.2020 10.03.2020 гд 58911/11 СРС; Р. 2838/18.04.19 г. Изпратена в МП
РС-2020-26 24.01.2020 27.02.2020 гд 53467/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-27 27.01.2020 26.02.2020 гд 52133/14, 25068/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-28 27.01.2020 11.05.2020 нох 6277/11 СРС, внох 2018/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-29 28.01.2020 15.04.2020 нахд 22397/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-30 29.01.2020 05.03.2020 гд 18521/12СРС, вгд 14982/16 СГС Изпратена в МП
РС-2020-31 31.01.2020 23.03.2020 гд 924/10 / Изпратена в МП
РС-2020-32 03.02.2020 09.04.2020 гд 22880/15 СРРС, вгрд 1199/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-33 03.02.2020 29.04.2020 гд 15729/12 и гд 50035/12 Изпратена в МП
РС-2020-34 03.02.2020 29.04.2020 гд 15729/12 и гд 50035/12 Изпратена в МП
РС-2020-35 04.02.2020 12.03.2020 гд 26661/11 СРС, ГО; гд 45248/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-36 05.02.2020 10.03.2020 гд 30284/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-37 05.02.2020 14.05.2020 НОХД 188/15 ОС Хасково Изпратена в МП
РС-2020-38 07.02.2020 10.03.2020 гд 68942/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-39 07.02.2020 23.04.2020 гд 45040/15 СРС, вгд 16065/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-40 10.02.2020 02.06.2020 гд 20/16 РС Павликени, вгд 687/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-41 10.02.2020 02.06.2020 гд 20/16 РС Павликени, вгд 687/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-42 10.02.2020 18.03.2020 гд 53262/15 СРС; чгд 6635/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-43 11.02.2020 10.03.2020 гд 17604/13 СРС Изпратена в МП
РС-2020-44 11.02.2020 13.05.2020 гд 55458/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-45 12.02.2020 09.06.2020 гд 16765/14 СГС гд 1877/17 САС Изпратена в МП
РС-2020-46 12.02.2020 28.05.2020 /ДП 561/93 ОСС и пр. 781/94 ОП Монтана Изпратена в МП
РС-2020-47 12.02.2020 20.05.2020 гд 74/16 РС Никопол, вгд 167/17 ОС Изпратена в МП
РС-2020-48 12.02.2020 10.03.2020 нохд 1/18 Военен съд София, нох 476/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-49 12.02.2020 18.05.2020 нохд 4243/19 СРС, дп 220/15 СО СГП Изпратена в МП
РС-2020-50 12.02.2020 12.03.2020 гд 70925/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-51 14.02.2020 06.07.2020 нчд 1651/17, 3675/17, 3591/19 РС Бургас Изпратена в МП
РС-2020-52 14.02.2020 02.06.2020 гд 35632/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-53 17.02.2020 05.03.2020 гд 14364/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-54 18.02.2020 11.05.2020 гд 13450/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-55 18.02.2020 05.03.2020 гд 14364/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-56 18.02.2020 05.03.2020 гд 14364/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-57 21.02.2020 11.06.2020 нчхд 22318/13/ Изпратена в МП
РС-2020-58 25.02.2020 02.06.2020 гд 71863/15 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2020-59 25.02.2020 28.05.2020 гд 51695/15 СРС, вгд 10632/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-60 27.02.2020 12.06.2020 гд 7330/14 г. ВКС Изпратена в МП
РС-2020-61 27.02.2020 10.03.2020 нохд 1/18 Военен съд София, внохд 70/18 Изпратена в МП
РС-2020-62 28.02.2020 24.06.2020 /ДП 320/04 НСлС, ПД 1905/08 и пр. НСН 305/11 СРП Изпратена в МП
РС-2020-63 28.02.2020 21.05.2020 ад 8867/17 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-64 28.02.2020 21.05.2020 ад 8867/17 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-65 02.03.2020 11.05.2020 ад 5083/19/ Изпратена в МП
РС-2020-66 02.03.2020 03.06.2020 /пр.пр. 1192/06 г. Изпратена в МП
РС-2020-67 05.03.2020 26.05.2020 гд 3387/08 СГС Изпратена в МП
РС-2020-68 05.03.2020 05.06.2020 гд 74827/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-69 06.03.2020 14.05.2020 гр.д. 28187/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-70 06.03.2020 14.05.2020 гр.д. 28187/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-71 09.03.2020 19.06.2020 гр.д. 57544/14 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-72 09.03.2020 29.06.2020 НОХД 4369/10 г., РС Варна Изпратена в МП
РС-2020-73 09.03.2020 18.06.2020 гр.д. 6754/16 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-74 10.03.2020 15.04.2020 гр.д. 17963/18 г. РС Пловдив; в.ч. гр.д. 126/20 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-75 11.03.2020 29.07.2020 гр.д. 391/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-76 11.03.2020 04.05.2020 гр.д. 63109/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-77 12.03.2020 01.07.2020 30100/14 г. СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-78 13.03.2020 03.06.2020 /пр.пр.1836/19г. на РП Варна Изпратена в МП
РС-2020-79 13.03.2020 28.05.2020 нохд 13743/нохд 13743 Изпратена в МП
РС-2020-80 13.03.2020 21.05.2020 /сд116/02 ОСС Ловеч Изпратена в МП
РС-2020-81 18.03.2020 05.06.2020 гр.д. 68814/14 г. на СРС; гд 6372/16 г. Изпратена в МП
РС-2020-82 18.03.2020 09.06.2020 гр.д. 12526/16 г. СРС; гр. д. 6636/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-83 18.03.2020 11.06.2020 гр.д. 32411/11 г. СРС; гд 17709/14 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-84 19.03.2020 17.07.2020 гд 14848/18 РС Пловдив, вгд 466/19 ОС Изпратена в МП
РС-2020-85 19.03.2020 17.07.2020 гд 25556/12 СРС, ад 2109/15 Изпратена в МП
РС-2020-86 20.03.2020 21.05.2020 /ДП ЗМ 265/13 г. ГД НП; пр.пр. 279/13 СпП Изпратена в МП
РС-2020-87 25.03.2020 10.07.2020 нохд 19183/13 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2020-88 25.03.2020 01.07.2020 нохд 21855/18 СРС Изпратена в МП
РС-2020-89 30.03.2020 01.06.2020 гд 36667/19 г. СРС Приключена
РС-2020-90 02.04.2020 06.07.2020 гр.д. 58664/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-91 03.04.2020 29.06.2020 НОХД 451/10 СГС, НОХД 14/17 ОС Силистра Изпратена в МП
РС-2020-92 03.04.2020 18.05.2020 нохд 1/18 Военен съд София, нох 476/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-93 03.04.2020 18.05.2020 нохд 1/18 Военен съд София, нох 476/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-94 07.04.2020 23.07.2020 /ЗМ 5255/14 СДВР, пр. 68178/09 СРП Изпратена в МП
РС-2020-95 09.04.2020 07.08.2020 гд 7340/17 РС Варна, вгд 2307/18 ОС Изпратена в МП
РС-2020-96 09.04.2020 28.07.2020 ад 1946/18 Адм. съд Варна, ад 5800/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-97 13.04.2020 06.08.2020 нохд 10410/07 г. СРС; нохд 21614/18 г. Изпратена в МП
РС-2020-98 13.04.2020 23.09.2020 гр.д. 3828/14 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-99 13.04.2020 09.07.2020 гр.д. 191/19 г. СГС; гр. д. 119/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-100 13.04.2020 11.06.2020 гр.д. 13649/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-101 13.04.2020 02.07.2020 гр.д. 6680/17 г. СГС; гр. д. 65/17 г. СОС Изпратена в МП
РС-2020-102 15.04.2020 10.06.2020 гд 26058/11 СРС, вгд 9808/16 СГС Изпратена в МП
РС-2020-103 15.04.2020 06.07.2020 нох 7695/10, 2923/09, 4797/10 СРС Изпратена в МП
РС-2020-104 15.04.2020 06.07.2020 нох 7695/10, 2923/09, 4797/10 СРС Изпратена в МП
РС-2020-105 15.04.2020 06.07.2020 нох 7695/10, 2923/09, 4797/10 СРС Изпратена в МП
РС-2020-106 15.04.2020 06.07.2020 нох 7695/10, 2923/09, 4797/10 СРС Изпратена в МП
РС-2020-107 21.04.2020 27.07.2020 д 15150/14 СГС, САС, опр. 218/13. 04.20 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-108 22.04.2020 21.07.2020 гд 61315/14 и чгд 36915/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-109 23.04.2020 21.07.2020 гд 52681/14 СРС, вгд 16487/17 СГС, гд 3973/18 Изпратена в МП
РС-2020-110 23.04.2020 11.06.2020 ад 4012/19 АССГ, ад 10965/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-111 24.04.2020 15.06.2020 гд 63863/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-112 27.04.2020 29.07.2020 гд 5275/94 СГС, вгд 429/06 САС, гд 5998/07 Изпратена в МП
РС-2020-113 29.04.2020 01.07.2020 гд 47796/13, чгд 13079/13 СРС, вгд 2951/16 Изпратена в МП
РС-2020-114 29.04.2020 21.07.2020 ад 3036/18, 648/16, 1968/17 Адм.съд Изпратена в МП
РС-2020-115 29.04.2020 27.11.2020 нох 8963/13 СРС, внох 2642/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-116 29.04.2020 06.07.2020 гд 54667/16 СРС и СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-117 04.05.2020 21.07.2020 нох 159/14 РС Дупница, внох 219/19 ОС Изпратена в МП
РС-2020-118 04.05.2020 21.09.2020 /пр.пр. 3211/94 г. на СГП; ДП ЗМ 7009/94 г. на 04 Изпратена в МП
РС-2020-119 05.05.2020 29.05.2020 гр.д. 2251/19 г. СГС; гр. д. 68/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-120 11.05.2020 06.07.2020 гд 73349/15 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2020-121 14.05.2020 04.09.2020 гд 67192/16, гд 19591/19 СРС Изпратена в МП
РС-2020-122 14.05.2020 01.07.2020 ад 920/13, 918/14, 105/17 и 652/18 Адм. съд Изпратена в МП
РС-2020-123 14.05.2020 14.07.2020 гд 68939/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-124 15.05.2020 01.09.2020 нох 21885/14 СРС, внохд 217/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-125 18.05.2020 09.07.2020 гд 2016/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-126 19.05.2020 28.07.2020 гр.д. 53901/15 и ч.гр.д. 32785/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-127 20.05.2020 17.07.2020 гд 10204/09 СГС, гд 427/18 САС Изпратена в МП
РС-2020-128 20.05.2020 20.07.2020 гд 60780/14 СРС, вгд 3707/16 СГС Изпратена в МП
РС-2020-129 21.05.2020 21.07.2020 гд 5330/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-130 21.05.2020 21.07.2020 гд 5330/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-131 21.05.2020 21.07.2020 гд 5330/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-132 22.05.2020 20.07.2020 гд 49611/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-133 22.05.2020 10.09.2020 гд 24463/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-134 22.05.2020 02.09.2020 гд 12846/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-135 22.05.2020 17.07.2020 тд 3294/12 на СГС Изпратена в МП
РС-2020-136 22.05.2020 27.07.2020 гд 3586/16 ВАС, гд 14384/19 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2020-137 26.05.2020 31.07.2020 гд 32434/13 СРС и СГС Изпратена в МП
РС-2020-138 28.05.2020 21.07.2020 115/17 г. адм. съд Кюстендил Изпратена в МП
РС-2020-139 28.05.2020 04.09.2020 гд 13058/14 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-140 28.05.2020 04.09.2020 гд 13058/14 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-141 29.05.2020 27.07.2020 гд 40428/12 СРС, реш. 3950/15. 06.18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-142 29.05.2020 17.07.2020 гд 10204/09 СГС, гд 427/18 САС Изпратена в МП
РС-2020-143 29.05.2020 04.08.2020 гд 1444/16 г. СРС; гд 1216/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-144 29.05.2020 20.07.2020 гд 72852/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-145 29.05.2020 21.07.2020 гд 60686/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-146 01.06.2020 11.08.2020 НОХД 822/16 РС Сливница; НОХД 252/19 РС Изпратена в МП
РС-2020-147 01.06.2020 11.08.2020 НОХД 822/16 РС Сливница; НОХД 252/19 РС Изпратена в МП
РС-2020-148 01.06.2020 11.08.2020 НОХД 822/16 РС Сливница; НОХД 252/19 РС Изпратена в МП
РС-2020-149 01.06.2020 21.09.2020 гд 85936/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-150 01.06.2020 17.07.2020 адм. д. 2767/18 г. АССГ; адм.д. 135/19 г. ВАС/ Изпратена в МП
РС-2020-151 03.06.2020 17.08.2020 гд 74404/16 г. СРС; вгд 3676/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-152 03.06.2020 28.07.2020 гд 61526/14 г. СРС; вгд 8086/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-153 04.06.2020 14.10.2020 гд 13349/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-154 04.06.2020 04.09.2020 гд 12175/16 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-155 04.06.2020 29.07.2020 НАХД 20382/13 г. СРС; КНАХД 10093/19 г. АССГ Изпратена в МП
РС-2020-156 04.06.2020 11.08.2020 гр.д. 52384/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-157 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-158 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-159 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-160 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-161 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-162 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-163 05.06.2020 29.07.2020 гр.д. 14780/12 СГС Изпратена в МП
РС-2020-164 05.06.2020 21.07.2020 гр.д. 38956/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-165 05.06.2020 21.09.2020 НОХД 112/18 г. на РС Девня Изпратена в МП
РС-2020-166 05.06.2020 21.09.2020 гд 8103/14 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-167 05.06.2020 21.07.2020 НАХ 21529/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-168 08.06.2020 17.08.2020 гд 49769/15 СРС и СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-169 10.06.2020 28.07.2020 НОХД 6859/17 г. РС Пловдив; ЗМИ-190/16 г. Изпратена в МП
РС-2020-170 10.06.2020 17.07.2020 адм. д. 10599/17 г. на АССГ Изпратена в МП
РС-2020-171 10.06.2020 06.08.2020 гд 32424/12 СРС, гд 13/20 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-172 10.06.2020 04.09.2020 гд 3006/13 СРС, гд 4644/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-173 10.06.2020 14.08.2020 гд 43231/16 СРС, вгд 453/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-174 11.06.2020 23.09.2020 нчд 2653/20, 19623/17, 727/19 Изпратена в МП
РС-2020-175 11.06.2020 14.09.2020 гд 38350/13 СРС Изпратена в МП
РС-2020-176 11.06.2020 23.09.2020 гд 59538/18, гд 74552/19 Изпратена в МП
РС-2020-177 15.06.2020 23.09.2020 грд 15716/13, 40178/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-178 15.06.2020 30.09.2020 гд 16693/08, вгд 10971/14, 7003/10 Изпратена в МП
РС-2020-179 16.06.2020 30.09.2020 гд 37384/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-180 16.06.2020 19.10.2020 гд 37384/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-181 16.06.2020 30.09.2020 гд 37384/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-182 16.06.2020 17.08.2020 гд 24996/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-183 17.06.2020 01.10.2020 гд 12345/19 СРС Изпратена в МП
РС-2020-184 18.06.2020 18.09.2020 нчхд 18808/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-185 18.06.2020 27.11.2020 гд 69745/15 г. СРС; в.гр. д. 15786/17 г. Изпратена в МП
РС-2020-186 19.06.2020 30.09.2020 гд 79493/15 СРС, вгрд 2358/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-187 19.06.2020 12.10.2020 нох 171/16 СпНС, внох 99/18 АпСпНС Изпратена в МП
РС-2020-188 19.06.2020 14.09.2020 гд 37180/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-189 19.06.2020 29.07.2020 нох 22550/15 СРС, внохд 5198/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-190 19.06.2020 17.08.2020 гр.д. 7279/04 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-191 19.06.2020 01.09.2020 7256/19г. СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-192 22.06.2020 23.09.2020 ад 991/15 преобр. 7099/17 АССГ, ад 5906/16 Изпратена в МП
РС-2020-193 23.06.2020 12.10.2020 нох 868/17 СРС, ох 9542/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-194 23.06.2020 14.09.2020 гд 60688/16 г. СРС; гд 5264/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-195 24.06.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-196 24.06.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-197 24.06.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-198 24.06.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-199 24.06.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-200 24.06.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-201 25.06.2020 14.10.2020 гд 2045/05 г. СГС; т. д. 31, ВКС Изпратена в МП
РС-2020-202 26.06.2020 31.07.2020 гд 20256/18 СРС Изпратена в МП
РС-2020-203 29.06.2020 14.09.2020 ад 700/19 АС Хасково; ад 10689/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-204 29.06.2020 30.09.2020 грд 30391/16 и 25311/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-205 29.06.2020 23.09.2020 грд 13638/11 СРС Изпратена в МП
РС-2020-206 30.06.2020 17.09.2020 НОХД 22575/11 г. СРС; ВНОХД 4593/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-207 02.07.2020 30.07.2020 гд 77491/17 г. СРС; гд 16152/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-208 03.07.2020 30.09.2020 грд 51099/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-209 03.07.2020 14.09.2020 НОХД 310/15 г. СпНС; ВНОХД 490/18 г. Изпратена в МП
РС-2020-210 06.07.2020 20.08.2020 нд 5/12 ОС Кърджали, 35/15 ОС Ямбол Изпратена в МП
РС-2020-211 06.07.2020 01.09.2020 гд 4252/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-212 06.07.2020 19.10.2020 ад 3044/17 АССГ, ад 135581/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-213 07.07.2020 02.10.2020 гд 1495/95 СРС, вгрд 4886/11 СГС Изпратена в МП
РС-2020-214 07.07.2020 02.10.2020 /пр.пр. 50356/02 г. СРП Изпратена в МП
РС-2020-215 08.07.2020 16.10.2020 ад 727/14 Адм. съд В. Търново, ад 13529/15 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-216 10.07.2020 28.10.2020 НОХД 8030/11 СРС Изпратена в МП
РС-2020-217 10.07.2020 28.10.2020 НОХД 8030/11 СРС Изпратена в МП
РС-2020-218 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-219 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-220 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-221 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-222 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-223 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-224 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-225 10.07.2020 23.11.2020 гд 27036/10 СРС, гд 15822/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-226 13.07.2020 19.11.2020 НАХД 221/16 г. СРС; КНАД 12515/19 г. АССГ Изпратена в МП
РС-2020-227 14.07.2020 19.08.2020 нчд 592/16СпНС, внчд 250/15 АпСпНС/ДП 2/15 Изпратена в МП
РС-2020-228 14.07.2020 01.10.2020 адм. д. 12725/19 г. АССГ Изпратена в МП
РС-2020-229 14.07.2020 07.10.2020 гд 635/18 г. РС Костинброд; гд 82/20 г. СОС Изпратена в МП
РС-2020-230 15.07.2020 30.09.2020 ад 9957/18 и 11598/16 АССГ, ад 7015/19 Изпратена в МП
РС-2020-231 16.07.2020 28.09.2020 чгд 1642/17 РС Петрич Изпратена в МП
РС-2020-232 17.07.2020 13.11.2020 /ДП 214/06 ОП Ловеч Изпратена в МП
РС-2020-233 17.07.2020 30.11.2020 ад 11997/19 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-234 17.07.2020 30.09.2020 грд 53733/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-235 17.07.2020 07.10.2020 гд 441/07 СГС; гд 2109/18 и чгд Изпратена в МП
РС-2020-236 17.07.2020 09.11.2020 грд 26496/07 г. СРС; вгрд 9061/13 СГС Изпратена в МП
РС-2020-237 17.07.2020 14.09.2020 грд 38929/11 на СРС; вгрд 10681/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-238 20.07.2020 16.10.2020 гд 32424/12 СРС, вгд 8429/15 СГС Изпратена в МП
РС-2020-239 20.07.2020 01.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-240 21.07.2020 03.11.2020 /ДП ЗМ 5061/14 или 506/14 СДВР, пр. 15390/13 СРП Изпратена в МП
РС-2020-241 21.07.2020 18.11.2020 нохд 191/18, нчд 261/19 и 262/19 РС Гълъбово и Изпратена в МП
РС-2020-242 22.07.2020 14.10.2020 нохд 3129/09 СРС, внохд 3787/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-243 22.07.2020 12.10.2020 гд 12546/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-244 22.07.2020 14.10.2020 гд 8788/05 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-245 22.07.2020 14.10.2020 гд 8788/05 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-246 22.07.2020 14.10.2020 гд 8788/05 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-247 22.07.2020 14.10.2020 гд 8788/05 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-248 22.07.2020 14.10.2020 гд 8788/05 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-249 22.07.2020 14.10.2020 гд 8788/05 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-250 22.07.2020 16.10.2020 гд 15894/14 преобр. в 11255/19 СРС Изпратена в МП
РС-2020-251 24.07.2020 09.09.2020 адм.д. 881/18 г. Адм.съд Хасково Изпратена в МП
РС-2020-252 24.07.2020   гд 80470/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-253 24.07.2020 01.09.2020 ад 2263/17 Адм. съд Пловдив, ад 7045/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-254 27.07.2020 21.10.2020 адмд 228/19 г. на Адм.съд Габрово Изпратена в МП
РС-2020-255 27.07.2020 19.11.2020 НЧХД 17264/16 г. СРС; ВНЧХД 235/20 г. Изпратена в МП
РС-2020-256 27.07.2020 19.11.2020 гд 6605/15 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-257 28.07.2020 03.11.2020 гд 1804/10 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-258 28.07.2020 23.09.2020 ад 6399/10 АССГ, ад 14021/10 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-259 28.07.2020 23.09.2020 ад 6399/10 АССГ, ад 14021/10 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-260 28.07.2020 23.09.2020 ад 6399/10 АССГ, ад 14021/10 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-261 29.07.2020 21.10.2020 гр.д. 1/14 на РС Павликени/ Изпратена в МП
РС-2020-262 29.07.2020 21.10.2020 65169/16 на СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-263 29.07.2020 30.10.2020 гр.д. 16593/13 СГС, гр.д. 6109/18 САС Изпратена в МП
РС-2020-264 29.07.2020 30.10.2020 гр.д. 16593/13 СГС, гр.д. 6109/18 САС Изпратена в МП
РС-2020-265 29.07.2020 23.11.2020 гр.д. 10463/07 СРС, в.гр. д. 3112/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-266 29.07.2020 12.10.2020 гр.д. 41593/11 СРС, в.гр. д. 10099/17 СГС Изпратена в МП
РС-2020-267 29.07.2020 03.11.2020 гр.д. 1241/93 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-268 30.07.2020 11.01.2021 НОХД 1306/13 СпНС и ВНОХД 43/17 АСпНС Изпратена в МП
РС-2020-269 30.07.2020 16.10.2020 гр.д. 13638/11 СРС, в.гр. д. 14343/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-270 30.07.2020 16.10.2020 гр.д. 1440/18 СРС Изпратена в МП
РС-2020-271 30.07.2020 27.11.2020 НОХД 5783/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-272 31.07.2020 09.09.2020 гр.д. 20376/13 на СРС, гр.д. 5435/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2020-273 31.07.2020 18.11.2020 гр.д. 35580/13 СРС Изпратена в МП
РС-2020-274 03.08.2020 12.10.2020 грд 60657/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-275 03.08.2020 23.11.2020 ад 12547/18 АССГ, ад 8863/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-276 03.08.2020 27.11.2020 нах 2106/11 СРС, реш. 119/10.02.20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-277 03.08.2020 01.12.2020 гд 16760/14 г. СГС; гд 255/18 на САС Изпратена в МП
РС-2020-278 03.08.2020 07.10.2020 гд 2330/15 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-279 03.08.2020 23.11.2020 гд 19296/16 СРС; вгрд 11320/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-280 03.08.2020 21.10.2020 грд 11097/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-281 04.08.2020 03.11.2020 грд 1241/93 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-282 04.08.2020 21.10.2020 грд 375/17 РС Първомай Изпратена в МП
РС-2020-283 06.08.2020 04.09.2020 нчхд 198/18 РС Харманли Изпратена в МП
РС-2020-284 06.08.2020 30.11.2020 ад 8521/17 ВАС, ад 822/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-285 07.08.2020 27.11.2020 гд 47162/15 СРС, чгд 4401/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-286 11.08.2020 30.11.2020 грд 4318/01 СРС,грд 1898/19 ВКС Изпратена в МП
РС-2020-287 18.08.2020 07.12.2020 гд 7418/18 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-288 18.08.2020 27.11.2020 грд 39486/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-289 18.08.2020 01.12.2020 гд 51222/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-290 18.08.2020 27.11.2020 НАХД 5089/16 г. СРС; КНАХД 517/20 г. Изпратена в МП
РС-2020-291 18.08.2020 30.11.2020 гд 7831/13 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-292 18.08.2020 27.11.2020 гд 14059/16 г. СРС; вгд 10403/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-293 18.08.2020 03.11.2020 гд 27206/12 г. СРС; вгд 8471/19 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-294 20.08.2020 15.12.2020 нохд 7566/17 и 5935/15 РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2020-295 20.08.2020 30.09.2020 грд 36001/13 СРС, чгрд 1582/16 Изпратена в МП
РС-2020-296 20.08.2020 21.10.2020 грд 86979/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-297 20.08.2020 21.10.2020 чгд 24968/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-298 21.08.2020   грд 53883/14 СРС, вгрд 13723/18 СГС За разглеждане
РС-2020-299 24.08.2020 05.11.2020 нохд 271/18 ОС Враца, внохд 755/19 САС Изпратена в МП
РС-2020-300 24.08.2020 05.11.2020 нохд 271/18 ОС Враца, внохд 755/19 САС Изпратена в МП
РС-2020-301 24.08.2020 16.10.2020 грд 23202/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-302 24.08.2020 07.10.2020 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-303 24.08.2020 23.10.2020 грд 81640/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-304 24.08.2020 16.10.2020 д 44076/16 СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-305 25.08.2020 03.02.2021 нохд СП-120/10 на СРС и реш. 93/29.01.20 Изпратена в МП
РС-2020-306 25.08.2020 14.12.2020 грд 39317/13 СРС Изпратена в МП
РС-2020-307 28.08.2020 14.12.2020 грд 10914/12 СРС, гд 2810/16 СГС Изпратена в МП
РС-2020-308 28.08.2020 28.10.2020 грд 29373/16 СРС, вгрд 10626/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2020-309 28.08.2020 09.12.2020 грд 23579/15 и чгрд 1492/15 Изпратена в МП
РС-2020-310 31.08.2020 11.12.2020 НОХД 7695/10 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-311 01.09.2020 10.12.2020 гд 68438/14 г. СРС; вгд 15399/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2020-312 02.09.2020 12.11.2020 гр.д. 78126/15 г. на СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-313 03.09.2020 14.12.2020 вгд 14294/17 г. СГС; гд 50194/15 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-314 03.09.2020 22.12.2020 гд 79890/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-315 04.09.2020 22.12.2020 гд 58413/12 СРС; гд 53830/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-316 04.09.2020 22.12.2020 НОХД 705/17 г. ОС Враца; НОХД 247/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-317 08.09.2020 22.12.2020 гр.д. 471/19 г. на РС Костинброд Изпратена в МП
РС-2020-318 08.09.2020 22.12.2020 ад 925/19 г. на Адм. съд Варна Изпратена в МП
РС-2020-319 09.09.2020 22.12.2020 нох 171/16 СпНС, внох 99/18 АпСпНС Изпратена в МП
РС-2020-320 10.09.2020 22.12.2020 адмд 8075/19 г. ВАС Изпратена в МП
РС-2020-321 11.09.2020 22.12.2020 грд 62680/15 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-322 11.09.2020 28.10.2020 вгрд 16360/18 г. СГС; грд 48845/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-323 11.09.2020 21.10.2020 вгрд 481/18 г., СгС; грд 67072/16 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-324 14.09.2020 07.10.2020 /ДП 18/15 ПП-Одмвр Варна, пр. 1119/15 РП Варна Изпратена в МП
РС-2020-325 14.09.2020 22.12.2020 грд 42395/16 или 42935/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-326 14.09.2020 22.12.2020 НОХД 12475/11 СРС; ВНОХД 4547/19 Изпратена в МП
РС-2020-327 15.09.2020 22.12.2020 грд 68259/16 СРС, вгрд 9655/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-328 15.09.2020 16.10.2020 грд 26072/15 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-329 15.09.2020 13.01.2021 нахд 8050/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-330 15.09.2020 11.01.2021 НОХД 14896/18 г. СРС; НОХД 10679/11 г. Изпратена в МП
РС-2020-331 16.09.2020 13.01.2021 грд 8680/17 и чгрд 61918/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-332 16.09.2020 13.01.2021 грд 8680/17 и чгрд 61918/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-333 18.09.2020 10.02.2021 грд 29032/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-334 18.09.2020 04.11.2020 грд 74851/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-335 18.09.2020 28.10.2020 /ДП 53/15 СБОП Враца, пр. 353/12 СпП Изпратена в МП
РС-2020-336 18.09.2020 28.10.2020 нчд 1451/20 СпНС/ДП 53/15 СБОП Враца Изпратена в МП
РС-2020-337 21.09.2020 04.12.2020 грд 903/14 РС Несебър, вгрд 1464/18 ОС Изпратена в МП
РС-2020-338 21.09.2020 16.12.2020 нчхд 10595/15 СРС, внчхд 13/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-339 23.09.2020 19.11.2020 нчд 277/20 СГС, внчд 635/20 САС/ДП Изпратена в МП
РС-2020-340 24.09.2020 18.01.2021 /ДП 3388 ЗМ 115/12 г. на РУП Бургас, пр. Изпратена в МП
РС-2020-341 24.09.2020 18.01.2021 /ДП 3388 ЗМ 115/12 г. на РУП Бургас, пр. Изпратена в МП
РС-2020-342 25.09.2020 22.12.2020 НД 17614/15 г. на СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-343 25.09.2020 04.11.2020 д. 26021/19 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-344 25.09.2020 04.11.2020 д. 26021/19 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-345 25.09.2020 04.11.2020 д. 26021/19 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-346 28.09.2020 20.01.2021 нд 14051/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-347 28.09.2020 10.12.2020 гд 6605/00 СРС,вгд 5527/10 Изпратена в МП
РС-2020-348 28.09.2020 09.12.2020 грд 15057/16 СРС, чгрд 12710/17 СГС Изпратена в МП
РС-2020-349 28.09.2020 07.04.2021 ад 4131/18 АССГ, ад 6704/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-350 28.09.2020 11.01.2021 гд 4741/17 г. РС Пазарджик; гд 731/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-351 28.09.2020 11.01.2021 гд 4741/17 г. РС Пазарджик; гд 731/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-352 28.09.2020 11.01.2021 гд 4741/17 г. РС Пазарджик; гд 731/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-353 28.09.2020 11.01.2021 гд 4741/17 г. РС Пазарджик; гд 731/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-354 28.09.2020 11.01.2021 гд 4741/17 г. РС Пазарджик; гд 731/18 г. ОС Изпратена в МП
РС-2020-355 01.10.2020 27.01.2021 нахд 8331/17 СРС, кнахд 5172/20 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-356 01.10.2020 19.11.2020 грд 27504/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-357 01.10.2020 20.01.2021 НОХД 1787/08 г. СРС; ВНОХД 1959/19 Изпратена в МП
РС-2020-358 01.10.2020 16.12.2020 грд 27504/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-359 02.10.2020 10.12.2020 грд 10450/15 СРС, вгрд 16761/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-360 02.10.2020 10.12.2020 грд 10450/15 СРС, вгрд 16761/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-361 02.10.2020 01.02.2021 /ДП 321/09 РПУ Костинброд, пр. 903/09 РП Изпратена в МП
РС-2020-362 02.10.2020 01.02.2021 нохд 646/15 СпНС,внохд 102/18 АпСпНС, Изпратена в МП
РС-2020-363 05.10.2020 10.12.2020 нчд 250/20 ОС Бургас, внчд 99/20 АС Изпратена в МП
РС-2020-364 05.10.2020 22.02.2021 гд 6607/17 г. РС Варна; гд 4347/19 г. ВКС Изпратена в МП
РС-2020-365 05.10.2020 22.02.2021 гд 6607/17 г. РС Варна; гд 4347/19 г. ВКС Изпратена в МП
РС-2020-366 05.10.2020 27.01.2021 грд 54688/12 и грд 40079/13 СРС Изпратена в МП
РС-2020-367 06.10.2020 11.01.2021 тд 189/16 ОС Пловдив, втд 373/18 АС Изпратена в МП
РС-2020-368 07.10.2020 03.02.2021 /ДП 1901/97 6 РПУ-СДВР, пр. 19240/97 СРП Изпратена в МП
РС-2020-369 07.10.2020 02.12.2020 гд 7464/95 СРС, гд 17871/14, 8598/15 СГС Изпратена в МП
РС-2020-370 07.10.2020 19.11.2020 грд 11053/09 СГС; ч.гр.д. 6091/19 г. САС Изпратена в МП
РС-2020-371 08.10.2020 13.01.2021 гд 5/96 г.на РС Етрополе; вгд 547/18 г. на СОС Изпратена в МП
РС-2020-372 09.10.2020 21.01.2021 гд 20256/18 СРС, чгрд 301/20 РС Своге Изпратена в МП
РС-2020-373 09.10.2020 03.02.2021 нохд 693/17 РС Сандански, внохд 406/20 ОС Изпратена в МП
РС-2020-374 12.10.2020 05.11.2020 нохд 271/18 ОС Враца, внохд 755/19 САС Изпратена в МП
РС-2020-375 12.10.2020 10.02.2021 нахд 5977/18 СРС Изпратена в МП
РС-2020-376 12.10.2020 11.02.2021 нохд 1308/17 СРС, внохд 4007/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-377 13.10.2020 25.01.2021 гд 13969/13 г. СГС; вгд 6042/17 г. САС; Изпратена в МП
РС-2020-378 13.10.2020 08.02.2021 НЧХД 21435/14 г. на СРС; ВНЧХД 668/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-379 14.10.2020 04.02.2021 гд 26858/16 г./ Изпратена в МП
РС-2020-380 14.10.2020 25.01.2021 гд 63815/16 СРС, вгд 14774/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-381 14.10.2020 18.01.2021 гд 909/97 СРС, 4033/03 и 4611/09 СГС Изпратена в МП
РС-2020-382 14.10.2020 27.11.2020 гд 31010/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-383 14.10.2020 04.12.2020 гд 8962/13 СРС, СГС Изпратена в МП
РС-2020-384 16.10.2020 14.01.2021 ад 7332/17 АССГ, ад 5087/19 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-385 20.10.2020 06.01.2021 нохд 19876/12 СРС Изпратена в МП
РС-2020-386 20.10.2020 11.02.2021 нахд 21453/17 СРС Изпратена в МП
РС-2020-387 21.10.2020 18.01.2021 /пр. 330/17 г. РП Ивайловград Изпратена в МП
РС-2020-388 21.10.2020 28.01.2021 /пр. 552/08 РП Димитровград Изпратена в МП
РС-2020-389 21.10.2020 11.02.2021 /пр. 89/13 г. РП Димитровград Изпратена в МП
РС-2020-390 21.10.2020 24.02.2021 пр. 319/17 РП Димитровград Изпратена в МП
РС-2020-391 21.10.2020 25.01.2021 грд 74492/16 СРС, кадмд 5580/20 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-392 23.10.2020 09.12.2020 пр. 93/15 КЗД, ад 11787/17 АССГ, ад 3329/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-393 26.10.2020 15.12.2020 ад 6305/16 преобр. 5125/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-394 26.10.2020 03.02.2021 гд 52454/14 СРС, вгрд 13234/18 СГС Изпратена в МП
РС-2020-395 26.10.2020 13.01.2021 адм.д. 385/17, АССГ Изпратена в МП
РС-2020-396 27.10.2020 01.02.2021 гд 60548/12 г., СРС; гд 40928/13 г., СРС Изпратена в МП
РС-2020-397 27.10.2020 06.01.2021 гд 51375/16 г., СРС Изпратена в МП
РС-2020-398 28.10.2020 24.02.2021 НАХД 17760/18 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-399 29.10.2020 25.01.2021 гд 9310/19 СРС Изпратена в МП
РС-2020-400 29.10.2020 03.02.2021 ад 14078/17 АССГ, ад 8900/18 ВАС Изпратена в МП
РС-2020-401 02.11.2020 22.12.2020 /ДП 5451/98 РСС Бургас, пор. 5046/98 РП Изпратена в МП
РС-2020-402 02.11.2020 04.12.2020 грд 7855/15 и чгрд 38361/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-403 03.11.2020 01.03.2021 НОХД 3906/19 СРС Изпратена в МП
РС-2020-404 03.11.2020 05.04.2021 грд 950/14 СРС, чгрд 7286/17 СГС, чгрд Изпратена в МП
РС-2020-405 04.11.2020 11.01.2021 /ДП 262/17 СДВР, пр.пр. 30262/17 СРП Изпратена в МП
РС-2020-406 04.11.2020 20.01.2021 гр.д. 28187/15, СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-407 04.11.2020 20.01.2021 гр.д. 28187/15, СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-408 04.11.2020 20.01.2021 гр.д. 28187/15, СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-409 05.11.2020 13.01.2021 пр. 254/15 КЗД, ад. 11056/17 АССГ, ад 7957/18 Изпратена в МП
РС-2020-410 05.11.2020 11.02.2021 нохд 12402/08 СРС Изпратена в МП
РС-2020-411 06.11.2020 01.02.2021 грд 1095/19 РС Гоце Делчев, вгрд 30/20 ОС Изпратена в МП
РС-2020-412 06.11.2020 02.03.2021 пр. 13802/10 СГП, ДП 2125/10 7 РПУ-СДВР Изпратена в МП
РС-2020-413 06.11.2020 12.02.2021 грд 20647/18 СРС Изпратена в МП
РС-2020-414 06.11.2020 13.01.2021 грд 47970/14 СРС Изпратена в МП
РС-2020-415 09.11.2020 21.01.2021 гд 18133/18 РС Варна, вгд 1607/19 ОС Изпратена в МП
РС-2020-416 09.11.2020 07.01.2021 нох 3128/16 СГС, внох 223/19 САС, нд 536/20 Изпратена в МП
РС-2020-417 11.11.2020 12.02.2021 гр.д. 1596/16 г. на РС Благоевград, Изпратена в МП
РС-2020-418 12.11.2020 03.02.2021 нохд 3817/17 СпНС Изпратена в МП
РС-2020-419 16.11.2020 02.03.2021 НОХД 3074/17 г. СРС Изпратена в МП
РС-2020-420 16.11.2020 04.02.2021 гд 6082/18 г. СГС; чгд 1006/20 г. САС Изпратена в МП
РС-2020-421 17.11.2020 22.02.2021 гд 73290/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-422 17.11.2020 22.02.2021 гд 73290/16 СРС Изпратена в МП
РС-2020-423 18.11.2020 10.03.2021 НОХД 368/98 РС Сандански/ Изпратена в МП
РС-2020-424 18.11.2020 09.03.2021 /сл.д. 171/02 на НСлС; пр. 3324а/02 г. Изпратена в МП
РС-2020-425 18.11.2020 01.02.2021 гд 26092/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-426 18.11.2020 18.03.2021 гд 1206/04 г. на СРС; изп.д. 10043/07 г. на Изпратена в МП
РС-2020-427 19.11.2020 04.03.2021 нохд 678/16, 13/18 СОС, внохд 356/17 Изпратена в МП
РС-2020-428 19.11.2020 03.02.2021 нохд 3817/17 СпНС ДП ЗМ-832/09 Изпратена в МП
РС-2020-429 20.11.2020 05.04.2021 гд 46258/09 СРС; гд 3318/08 РС Пловдив Изпратена в МП
РС-2020-430 20.11.2020 01.03.2021 гд 14410/12 на СГС; гд 3325/16 на САС Изпратена в МП
РС-2020-431 23.11.2020 12.02.2021 гр.д. 30625/15 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-432 23.11.2020 28.01.2021 гр.д. 34403/13 г. на СРС, 5651/16 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-433 23.11.2020 28.01.2021 гр.д. 34403/13 г. на СРС, 5651/16 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-434 23.11.2020 04.02.2021 НОХД 302/17 г. на ОС Варна, ВНОХД 423/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-435 23.11.2020 04.02.2021 НОХД 302/17 г. на ОС Варна, ВНОХД 423/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-436 23.11.2020 11.02.2021 гр.д. 34695/16 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-437 24.11.2020 24.03.2021 НОХД 3382/10 СРС, ВНОХД 621/20 Изпратена в МП
РС-2020-438 24.11.2020 28.01.2021 адм.д. 256/19 на Адм.съд Монтана Изпратена в МП
РС-2020-439 24.11.2020 15.03.2021 гр.д. 1401/05 на СРС , в.гр.д. 15535/13 Изпратена в МП
РС-2020-440 24.11.2020 08.02.2021 гр.д. 1241/93 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-441 25.11.2020 25.03.2021 16743/12 РС Пловдив, 1103/19 ОС Пловдив, Изпратена в МП
РС-2020-442 25.11.2020 15.03.2021 грд 82062/17 СРС, 616/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-443 27.11.2020 17.02.2021 адм.д. 6982/19 г. на ВАС, гд 1726/12 г. на ОС Изпратена в МП
РС-2020-444 27.11.2020 10.02.2021 62805/18 СРС Изпратена в МП
РС-2020-445 27.11.2020 12.02.2021 гд 23535/09 СРС Изпратена в МП
РС-2020-446 27.11.2020 12.02.2021 гд 23535/09 СРС Изпратена в МП
РС-2020-447 30.11.2020 25.03.2021 16743/12 РС Пловдив, 1103/19 ОС Плодвид, Изпратена в МП
РС-2020-448 02.12.2020 11.03.2021 грд 35229/17, 824/20 СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-449 02.12.2020 11.03.2021 грд 35229/17, 824/20 СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-450 03.12.2020 16.03.2021 адм.д. 32802/19 на АССГ/ Изпратена в МП
РС-2020-451 03.12.2020 27.01.2021 адм.д. 224/17 на Адм. съд Ловеч, адм.д. 5537/18 Изпратена в МП
РС-2020-452 04.12.2020 18.02.2021 гд 36355/15 г. на СРС, 611/19 г. на СГС/ Изпратена в МП
РС-2020-453 04.12.2020 16.03.2021 д. 71826/14 г. на СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-454 07.12.2020 05.04.2021 НОХД 165/11 СГС, ДП 10/09 на СГП/ Изпратена в МП
РС-2020-455 07.12.2020 22.02.2021 ч.гр.д. 522/19 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-456 07.12.2020 01.03.2021 ч.гр.д. 72117/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-457 07.12.2020 01.03.2021 ч.гр.д. 72117/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-458 07.12.2020 01.03.2021 ч.гр.д. 72117/14 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-459 08.12.2020 05.05.2021 НОХД 1709/16 г. СпНС; ДП 23/15 ОДМВР Изпратена в МП
РС-2020-460 09.12.2020 04,02,2021 чгрд 9721/19 СРС/ Изпратена в МП
РС-2020-461 09.12.2020 22.02.2021 гд 119/18 РС Първомай/ Изпратена в МП
РС-2020-462 09.12.2020 09.04.2021 нохд11643/16 СРС; внохд 2828/20 Изпратена в МП
РС-2020-463 09.12.2020 10.02.2021 нчхд 14909/16 СРС; внчхд 10/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-464 09.12.2020 10.12.2021 нчхд 14909/16 СРС; внчхд 10/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-465 10.12.2020 25.03.2021 ад 11/18 и 278/19 Адм. съд Ямбол, ад 2376/18, Изпратена в МП
РС-2020-466 10.12.2020 05.05.2021 НОХД 1709/16 г. СпНС; ДП 23/15 ОДМВР Изпратена в МП
РС-2020-467 10.12.2020 18.02.2021 чгрд 23110/14 и грд 65549/14 СРС 176 Изпратена в МП
РС-2020-468 11.12.2020 05.05.2021 НОХД 1709/16 г. СпНС; ДП 23/15 ОДМВР Изпратена в МП
РС-2020-469 14.12.2020 29.03.2021 гд 636/09 ОС В. Търново, чгд 387/09, вгд Изпратена в МП
РС-2020-470 14.12.2020 09.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-471 14.12.2020 09.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-472 14.12.2020 09.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-473 14.12.2020 07.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-474 14.12.2020 07.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-475 14.12.2020 07.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-476 14.12.2020 22.02.2021 грд 1241/93 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-477 14.12.2020 22.02.2021 грд 1241/93 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-478 15.12.2020 05.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-479 15.12.2020 05.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-480 15.12.2020 05.04.2021 ад 27/00, 5/10 ОС Благоевград, 11203/03, Изпратена в МП
РС-2020-481 15.12.2020 07.04.2021 ад 11096/19 АССГ; ад 8041/20 АССГ/ Изпратена в МП
РС-2020-482 16.12.2020 15.03.2021 НЧХД 21435/14 г. на СРС; ВНЧХД 668/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-483 16.12.2020 11.03.2021 ЧНД 19087/19 на СРС; ЧНД 9435/20 на СРС/ДП Изпратена в МП
РС-2020-484 16.12.2020 08.02.2021 гд 994/14 г. на СГС; гд 2657/17 г. на Изпратена в МП
РС-2020-485 16.12.2020 25.02.2021 ад 733/12 на АССГ; ад 9173/19 на ВАС Изпратена в МП
РС-2020-486 16.12.2020 08.02.2021 гд 1871/17 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-487 17.12.2020 11.02.2021 грд 65028/19 и чгрд 23153/15 СРС Изпратена в МП
РС-2020-488 17.12.2020 17.02.2021 нохд 397/12 и 17270/14 СРС, внохд 288/20 Изпратена в МП
РС-2020-489 17.12.2020 04.02.2021 ад 1031/19 Адм. съд Благоевград, ад 12839/20 ВАС/ Изпратена в МП
РС-2020-490 21.12.2020 01.03.2021 гд 16237/19 г. на СГС; чгрд 1890/20 г. Изпратена в МП
РС-2020-491 21.12.2020 01.03.2021 гд 4464/19 г. на СРС Изпратена в МП
РС-2020-492 21.12.2020 21.04.2021 нчд 2161/20 РС С. Загора, внчд 2436/20 ОС С. Изпратена в МП
РС-2020-493 21.12.2020 24.02.2021 гд 25608/10 г. на СРС; вгд 12543/18 г. на Изпратена в МП
РС-2020-494 21.12.2020 24.02.2021 гд 25608/10 г. на СРС; вгд 12543/18 г. на Изпратена в МП
РС-2020-495 21.12.2020 24.02.2021 гд 25608/10 г. на СРС; вгд 12543/18 г. на Изпратена в МП
РС-2020-496 22.12.2020 21.04.2021 нохд 3766/13 СГС, 6110/12 и 1140/13 СГС/ДП Изпратена в МП
РС-2020-497 22.12.2020 18.02.2021 гд 6369/14 СРС; чгд 1532/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-498 22.12.2020 29.03.2021 гд 56800/09 СРС Изпратена в МП
РС-2020-499 22.12.2020 29.03.2021 гд 56800/09 СРС Изпратена в МП
РС-2020-500 23.12.2020 10.02.2021 НОХД 3392/16 г. на СРС; ВНОХД Изпратена в МП
РС-2020-501 23.12.2020 09.03.2021 адм. д. 1236/19 г. на АССГ; адм.д. 11250/19 Изпратена в МП
РС-2020-502 23.12.2020 25.02.2021 адм.д. 12156/16 на АССГ; адм.д. 13469/19 Изпратена в МП
РС-2020-503 23.12.2020 22.02.2021 грд 35234/14 г. на СРС; вгд 8599/19 г. Изпратена в МП
РС-2020-504 23.12.2020 05.04.2021 гд 42470/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2020-505 29.12.2020 11.03.2021 ад 1247/05 СГС, ад 6865/20, 4688/16, Изпратена в МП
РС-2020-506 29.12.2020   гд 14147/12 СГС препр. гд 37736/14 СРС 52 Изпратена в МП
РС-2020-507 29.12.2020 04.03.2021 ад 5343/18 АССГ Изпратена в МП
РС-2020-508 29.12.2020 10.03.2021 гд 17662/16 СРС; вчгд 8247/20 СГС Изпратена в МП
РС-2020-509 29.12.2020 25.02.2021 гд 24842/18 СРС, вгд 5874/19 СГС Изпратена в МП
РС-2020-510 30.12.2020 10.02.2021 ЧНД 275/20 г. на РС Айтос; ВЧНД 995/20 на ОС Изпратена в МП
РС-2020-511 30.12.2020 05.04.2021 гд 34977/19 на СРС; вгрд 15455/19 на СГС Изпратена в МП
РС-2020-512 30.12.2020 17.02.2021 гд 53697/18 г. на СРС; вгд 3702/20 г. на СГС Изпратена в МП
РС-2020-513 30.12.2020 24.02.2021 НОХД 7645/12 на СРС; НОХД 4712/14 СРС Изпратена в МП