Златина Георгиева Георгиева -

главен експерт "Връзки с обществеността и протокол"

За контакт: тел./факс 02/9800129