Проверка на състоянието на подадено заявлениe

Тук може да проверите състоянието на подадено заявление


След потвърждение на заявлението (с ел.подпис или чрез служител на ИВСС), Вие можете да следите неговият статус и последваща обработка.

    Статусите на заявлението са както следва:
  • Ново - заявлението има статус 'ново' при първоначалното създаване на запис за заявление.
  • Потвърдено - заявлението има статус 'потвърдено', когато потребителят е подписал заявлението с ел.подпис и е указал, чрез натискане на бутон 'Потвърди', че е приключил работа по въвеждането на данни. Ако не разполагате с ел. подпис можете да разпечатате заявлението (посредством бутон 'Принтиране') и да го предадете на служител в ИВСС. Служителят от своя страна ще промени статуса на заявлението на 'потвърдено'.
  • За отстраняване на нередовности - заявлението преминава в този статус, ако бъдат забелязани некоректни данни от служител на ИВСС. В този случай, Вие ще имате възможност да поправите некоректните данни и да потвърдите заявлението отново в рамките на 7 дневен срок.
  • Отказано за разглеждане - ако при наличие на нередовности не промените проблемните данни в 7 дневен срок, то Вашето заявление няма да бъде разгледано.
  • Изпратено за проверка - това е статус, който указва това, че е изпратено запитване до други институции относно Вашето заявление.
  • Изпратено в МП - този статус указва, че обработката на заявлението е приключила и събраната информация е изпратена до Министъра на Правосъдието.
  • Приключено - това е статус който указва, че разглеждането на заявлението е приключило. Освен това решението на Министъра на Правосъдието е взето.
  • Неприключено - този статус указва, че обработката на заявлението не може да бъде приключенa поради инцидентни причини(не е предоставено своевременно изискано дело, не е предоставена надлежна справка или други документи от значение за правилното произнасяне и т.н.).