Технически изисквания за работа с ИС Обезщетения

Предварителни изисквания и настройки

За да можете да работите със ИС „Обезщетения", е необходимо да разполагате с работна станция на която да има инсталирани следните софтуерни продукти:

 • Интернет браузър (един от следните):
  • Microsoft Internet Explorer 7 или по-нов;
  • Google Chrome 23 или по-нов;
  • Mozilla Firefox 2.0.0.2 или по-нов.
 • Java Plug 1.5 или по-нова.

Тези софтуерни продукти са безплатни и може да ги изтеглите от сайтовете на техните производители.
В случай, че разполагате с по-стари версии на необходимите софтуерни продукти, системата няма да работи коректно.


В случай, че необходимите продукти са инсталирани на Вашата работна станция, е необходимо да проверите допълнително някои техни настройки преди да започнете работа със системата: Настройки на Microsoft Internet Explorer 7
 • Уверете се, че сте разрешили изпълнението на JavaScript в браузъра. За целта:
  • Влезте в меню Tools > Internet Options...
  • Изберете тематичната страница Security в горния край
  • Натиснете бутона Custom Level...
  • Преминете в списъка към секцията Scripting и се уверете, че е включена опцията Enable;
 • Уверете се, че сте изключили опцията Pop-up Blocker", т.е. трябва да разрешите приложението да отваря допълнителни прозорци. По подразбиране тази опция е включена. (Можете да настроите опцията да се изключва само за сайта на ИС „Обезщетения"). За целта направете едно от следните:
  • От меню Tools > Pop-up Blocker изберете Turn off Pop-up Blocker или
  • От меню Tools > Pop-upBlocker изберете Pop-upBlockerSettings и въведете изключение, което да разрешава приложението да отваря допълнителни прозорци в сайта на ИС „Обезщетения" .
 • Уверете се, че e включена опцията Use HTTP 1.1" в допълнителните настройки на браузъра. За целта:
  • Влезте в меню Tools > Internet Options...
  • Изберете тематичната страница Advanced в горния край
  • Потърсете в списъка елементите Use HTTP 1.1 и Use HTTP 1.1 through proxy connections и ги включете, ако са изключени.

В случай, че имате проблеми със системата при работа с браузър MS Internet Explorer, въпреки че сте настроили браузъра съгласно нашите инструкции, върнете фабричните настройки на браузъра, след което повторете настройката, описана по-горе. Връщане на фабричните настройки на браузъра можете на направите по следния начин:

 •  
  • Влезте в меню Tools > Internet Options...
  • Изберете тематичната страница Advanced в горния край
  • Натиснете бутона Reset... в долната част на прозореца.
Настройки на Mozilla Firefox 3.0
 • Уверете се, че сте разрешили изпълнението на JavaScript в браузъра. За целта:
  • Влезте в меню Tools > Options...
  • Изберете тематичната страница Content в горния край;
  • Уверете се, че е включена опцията EnableJavaScript;
 • Уверете се, че сте изключили опцията Pop-up Blocker", т.е. трябва да разрешите приложението да отваря допълнителни прозорци. По подразбиране тази опция е включена. (Можете да настроите опцията да се изключва само за сайта на ИС „Обезщетения"). За целта:
  • Влезте в меню Tools > Options...
  • Изберете тематичната страница Content в горния край
  • Уверете се, че е изключена опцията Block Pop-up windows
 • или от същото място чрез бутона Exceptions въведете изключение, което да разрешава приложението да отваря допълнителни прозорци в сайта на ИС „Обезщетения"