10 Юни 2024

Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова и инспекторите Любка Кабзималска и Стефка Мулячка взеха участие в Общото събрание на Европейската мрежа на службите за инспекция на правосъдието (RESIJ), което се проведе в периода 5-7 юни 2024 г. в Букурещ, Румъния

още...
30 Май 2024

Инспекторатът към ВСС огласи Доклада за дейността си за 2023 г.

още...
17 Май 2024

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за прекратено трудовото правоотношение на Александър Мумджиев с Инспектората към Висшия съдебен съвет, считано от 17.05.2024г.

още...
26 Април 2024

СЪОБЩЕНИЕ за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г.

още...
26 Април 2024

Прессъобщение във връзка с изготвен Анализ за резултатите от приключените дела и преписки в установените срокове от съдилищата, прокуратурата и следствените органи за 2023 г.

още...
18 Април 2024

Дело за кражба на мобилен телефон „Самсунг“ на стойност 197 лв. и имотна измама в размер на 330 лв., продължило повече от 17 години и прекратено поради изтичане на абсолютната погасителна давност, е едно от най-продължителните производства, разгледани от Инспектората към ВСС при проверка на 174 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари – 31 март 2024 г. От тях 88 са основателни, като 22 са по наказателни, а 66 – по граждански, търговски и административни дела.

още...
12 Април 2024

Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по проекта на Министерство на правосъдието на Закон за съдебната власт, публикуван на 25.03.2024 г. за провеждане на обществени консултации.

още...