В. Дневник
Незаинтересовани полицаи бавят разследванията

9 Май 2011

Незаинтересовани разследващи полицаи, които не спазват сроковете и указанията на прокурорите, безкрайно писане на напомнителни писма и честа смяна на обвинителите по дела. Това са част от изводите на инспектората към Висшия съдебен съвет след проверка в Софийската градска прокуратура. Тя отговаря за най-тежките и важните разследвания.

Инспекторите са установили, че разследващите полицаи дори не си дават труда да отговорят на писмата с указания и напомняне за изтичащите срокове, които им изпращат прокурорите. Не им дават и справки за свършената работа и не съобщават дали има нова информация, която да послужи за възобновяване на спрени разследвания.

Така прокурорите пишат указания до безкрай и повтарят едно и също нещо по няколко пъти, за да бъде свършено, въпреки че те са т.нар. господари на разследването и разпорежданията им са задължителни за МВР.

Неизпълнението на инструкциите на прокурора е и основната причина за забавянето на делата, констатира инспекторатът. В анализа се посочва, че това е принудило обвинителите в 39 случая да поискат отвод на полицаи, защото са нарушили закона или не са водили правилно разследването.

Досъдебните дела се бавят, а срокът за приключването им се удължава, без да е направен план за действията. Според инспекторите една от причините МВР да не работи инициативно е, че цялата отговорност за делото е на прокурора.

Прокурорите, които наблюдават дадено разследване, се сменят често и това затруднява търсенето на отговорност за нарушения, пише още в анализа. Освен това, когато двама обвинители отговарят за едно дело, вторият не се определя на случаен принцип и така то може да се възложи субективно.

Прокурорските проверки пък се бавят, тъй като, след като обвинителите поискат данъчна ревизия например, дълго след това не се сещат да попитат за резултата.

Освен това често изпращат материалите на неправилно полицейско управление, което, след като установи, че престъплението не е в неговия район, ги връща и така минават месеци. Инспекторите са се натъкнали и на трикове на прокурори за "поправяне" на вече изтървани срокове.