в. 24 часа
Ани Пармаксизян
Експерт мотае делба на имот 2 години, имал само рулетка
Наказателни съдии в София редовно бавят мотивите към прочетените от тях присъди

27 Февруари 2012

Експерт бави две години делба на имот - имал само обикновена рулетка и не можел да измери къде точно е спорната граница.
Варненският районен съд шест пъти е отлагал делото, докато разбере защо специалистът не може да направи възложената му експертиза. След като научил причината - че не разполага с нужната техника, назначил друг експерт.
Заради изготвянето на техническа експертиза Пловдивският окръжен съд 17 пъти е отлагал процес в продължение на две години. Експертите са подменяни много пъти, някои от отстранените са били назначавани повторно. Не са спазвали сроковете, но магистратите не са ги глобили.
11 месеца експерт бавил техническата проверка, поръчана му от районния съд в Несебър. Накрая обяснил, че няма достъп до имота. Което обаче не било вярно, защото едната страна по спора живее там, има малки деца и се намира постоянно на адреса. След това му били нужни 4 месеца, за да напише заключението си.
Това са едни от нарушенията, установени от съдебните ревизори след сигнали. Много и често спорове между граждани не могат да бъдат решени без становището на експерт, но когато той бави заключението си, това автоматично води до протакане на процеса.
Вещите лица не са магистрати и не могат да бъдат наказани дисциплинарно. Но съдът, който ги е назначил, може да ги глоби, ако месеци наред не си вършат работата, за която получават възнаграждение, макар и не голямо, без основателна причина.
"Драстичните нарушения, предизвикани привидно единствено от експертите и несанкционирани от съдебния състав, могат да бъдат обяснени и с корупционни практики. Случаите във Варна, Пловдив и Несебър са красноречива илюстрация на тези разсъждения", пише ревизор №1 на Темида Ана Караиванова в отчета за дейността на инспекторите.
Голяма част от доклада за работата им през 2011 г. е за проверката, която направиха на наказателните съдии в ключовия градски съд в София. За пореден път се констатира обезпокоителна тенденция едни и същи съдии да не спазват сроковете, посочени в закона, в които трябва да напишат мотивите към прочетените от тях присъди, отбелязва Караиванова.
По закон съдията трябва да напише мотивите до 15 дни след произнасянето дали подсъдимият е виновен, или не. Ако казусът е сложен от фактическа или правна гледна точка, срокът е един месец. На практика няма ли мотиви, няма и присъда - без тях нито подсъдимият може да обжалва, нито прокуратурата може да протестира пред горната съдебна инстанция. Забавя се и окончателната присъда.
Че едни и същи наказателни съдии в Софийския градски съд (СГС) бавят мотивите, инспекторите са установили не само при проверката през м.г., но и при проверките през 2009 и 2010 г. "Неспазването на сроковете не е ново явление за наказателното отделение на СГС. Независимо от мерките, предприемани според ръководството на съда за преодоляване на тези нарушения, резултат не е постигнат", отбелязва Караиванова.
Според нея това "води до заключението, че мерките не са достатъчни и не са адекватни. Или че съществува вътрешно нежелание, дори съпротивление у някои магистрати да се съобразяват с процедурните правила".
При последната проверка ревизорите са установили 356 присъди, за които няма написани мотиви Някои от тях са забавени с повече от три месеца, което според инспекторите е "сериозно нарушение". Констатирали са забавяне на мотиви с над 3 г.," което обаче е изключение и не е типично за работата на този съд".
В отчета не са посочени имената на съдиите, които бавят мотивите към прочетените от тях присъди. Но вече са известни две дела, по които шефът на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова е забавила мотивите с години - над 2,5 г. на наркоприсъдата срещу Васил Маникатов и близо 5 г. по дело за отвличане.
Общо 10 наказателни съдии в СГС имат най-много просрочени казуси - от 11 до 55, като забавата е от 2 до 18 месеца. За четирима от тях Караиванова поиска дисциплинарни наказания и Висшият съдебен съвет ги санкционира - наложи "забележка" на шефа на съда Владимира Янева (43 забавени дела) и Иван Коев (32), намали с 15 % за две години заплатата на Тодорова (57) и с 10% за шест месеца възнаграждението на Владимир Астарджиев (31). Други четирима бяха наказани с " обръщане на внимание" от председателя на съда Янева, също по предложение на инспекторите.
Ревизорите са взели предвид, че в СГС се гледат и решават предимно тежки и сложни наказателни дела и затова не са поискали санкции за магистрати, забавили мотиви до 3 месеца. "Срокът за изготвяне на съдебните актове над 3 месеца обаче нарушава представите за разумен срок. Още повече че неизготвянето на мотивите в установения от закона срок при някои от съдиите в СГС се е превърналол системна практика", изтъква Караиванова.
До неспазване на разумния срок води не само забавянето на мотивите, но и продължителното разглеждане на делата - в СГС има неприключени дела, които са започнали през 2004-2006 г.
за престъпления, извършени прeз 1995-1997 г., констатират ревизорите.
Независимо че са малко на брой, те водят до негативна нагласа сред обществото към съдебната система, липса на доверие в нея и осъдителни решения срещу България в Страсбург. Част от процесите се влачат, защото съдии не използват възможностите, дадени им от закона - да глобявят неявили се без основателна причина адвокати, свидетели или експерти, да нареждат принудително довеждане, да налагат по-тежка мярка за неотклонение на отсъстващ подсъдим.
В доклада се припомня, че подобно влачене на делата възпрепятства разкриването на истината -събирането на доказателства се затруднява или се оказва невъзможно, а понякога води и до прекратяването им по давност.


Допълнителна информация:
ИНСПЕКТОРИ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет бе създаден преди четири години. 11 -те ревизори на Темида се избират от парламента с минимум 160 гласа.
Главният инспектор има 5-годишен мандат, а редовите ревизори - 4-годишен. В началото на т.г. депутатите избраха новите 10 редови инспектори.
Темида има ревизори от 1910 г. До промяната на конституцията, с която бе създаден Инспекторатът към ВСС, те бяха към правосъдното министерство.
Ревизорите проверяват работата на всички съдии, прокурори и следователи в страната - дали бавят разследвания и дела, присъди и решения, но не и какво са решили.