Главният инспектор Теодора Точкова в сутрешния блок "Денят започва", БНТ

17 Април 2015

Водеща: Г-жа Теодора Точкова, която официално встъпи в длъжност като Главен съдебен инспектор след две години усилия на парламента да одобри кандидатурата й.

Със 195 гласа Ви се довери парламента, за да встъпите в този сериозен пост и сега Ви предстоят сериозни задачи. Коя е първата пред Инспектората?

Теодора Точкова: Първата задача пред Инспектората към Висшия съдебен съвет е да реформира дейността си, да създаде ясни правила и критерии за оценка магистратската дейност, за да може да се създаде предвидимост по отношение на проверките и оценките, и да се успокоят магистратите, че са оценявани обективно и безпристрастно при нашите проверки.

Водеща: Колко хубаво звучи. Постижимо ли е обаче?

Теодора Точкова: Постижимо е с много работа. Трябва да се засили аналитичната дейност. Досега Инспектората във всяка конкретна проверка е правил своите изводи и препоръки. Липсвал е обаче общ механизъм за анализ на събраната информация, след което да се посочва къде са слабостите. След открояване на наболелите проблеми да се сигнализират глобално органите на законодателната власт, ВСС, административните ръководители, за да може да се вземат съответните мерки.

Водеща: При направените предложения и старт на реформата, обявена вчера от министър-председателя и от министъра на правосъдието Инспектората ще играе по-съществена роля. Вие като главен съдебен инспектор от какви допълнителни правомощия се нуждаете, така че да си вършите работата спокойно и наистина да държите за дисциплината в съдебната власт?

Теодора Точкова: Моето мнение е, че Инспектората няма нужда от допълнителни правомощия. Те са разписани много добре в Закона за съдебната власт. Знаете, че основните му задачи са да проверява дейността на органите на съдебната власт, административната дейност, сроковете за разглеждане и приключване на делата. В случаите на противоречива съдебна практика трябва да се засили ролята на Инспектората да сигнализира компетентните органи за отстраняване на тази противоречива практика. Разбира се, в случаите на сериозни нарушения на магистрати и административни ръководители, Инспектората да не бяга от предлагането на дисциплинарни наказания на провинилите се сред тях.

Водеща: Полезно ли ще бъде за Вас, ако ВСС бъде разделен на две?

Теодора Точкова: Бих отговорила по-скоро като съдия. Важно е проблемите, които възникват в магистратската общност, в средите на съдиите и прокурорите да се разрешават във ВСС съответно от колегия на съдиите и колегия на прокурорите.Това е изключително важно за мен. Дори може, с оглед реформата, която се предприема в момента, Инспектората да се раздели на две подразделения - да има съдийски и прокурорско-следователски екипи, защото е важно съдиите да се проверяват от инспектори, които са бивши съдии, а поркурорите и следователите - от бивши прокурори и следователи.

Водеща: Като говорим за проверки на съдиите, след казуса със съдия Ченалова, който разтърси съдебната система, има ли съмнения за още магистрати, които злоупотребяват с правомощията си?

Теодора Точкова: Не ми се иска да мисля за подобни съмнения. Аз съм съдия и моите впечатления са, че мнозинството от магистратите работят почтено и законосъобразно. Отдават всичките си сили, за да изпълняват добросъвестно своята работа. Инспекторатът не е разследващ орган, но когато има фактори и с оглед на нашите проверки се установят корупционни практики, сезираме съответните компетентни органи, за да могат те да си свършат работата.

Водеща: Очаквам от Вас обаче голяма критичност, защото Вие казвате, че повечето от магистратите си вършат работата, но идва един чужд посланик и казва „Има гнили ябълки в българската съдебна система"?

Теодора Точкова: Надявам се това да са единични случаи...

Водеща: Това имидж ли е или трябва нещо в системата да се промени?

Теодора Точкова: За да е толкова ниско доверието в съдебната система прозрачността и информацията за работата на съдебната система е твърде малко. Трябва да се говори за това с какво се занимават съдилищата и прокуратурите, какво работят отделните служби. Актовете на съдилищата да се качват своевременно на интернет сайтовете им, за да знаят хората, обществото, че магистратурата си върши работата и да са спокойни, че няма нищо скрито в тяхната дейност.

Водеща: Вашето професионално мнение или по-скоро рецепта как можем да се справим с един от големите пороци - бавенето на делата. В новините непрекъснато разказваме за убити деца на пътя, за родители, които протестират пред съдилища и чакат с години решения, присъди... Може ли по някакъв начин, с конкретни стъпки да се реши този проблем и Вие като главен съдебен инспектор по някакъв начин да мотивирате и да засилите този процес?

Теодора Точкова: Забавянето на дела се дължи на много причини. Вярно е, че една от тях може да се дължи на мързел на съдията, на некомпетентност, но основната причина е прекомерната натовареност. Знаете, че това е сериозен проблем за софийските съдилища. Но има и други слабости, проблемите са комплексни, могат да се обяснят с демографското развитие, със структурирането на администрацията, на бизнеса. Трябва да се преодолее тази прекомерна натовареност на магистратите.

Водеща: За финал в чисто човешки смисъл Вие как виждате ролята си начело на това толкова важно звено, което трябва да следи за дисциплината в съдебната власт. И Брюксел Ви гледа и Ви следи, защото знаем, че две години нямаше главен съдебен инспектор.

Теодора Точкова: Съзнавам огромната отговорност и предизвикателство, които стоят пред мен. Ще положим всички усилия с хората, които работят в институцията и с които успях да се запозная и смятам, че с общи усилия, както казах и вчера при официалното ми встъпване в длъжност, трябва да утвърдим облика на Инспектората като орган на „напътствената деятелност", който да посочва на съдиите, прокурорите и следователите слабостите и заедно с тях да излиза и предлага преодоляването им.

Водеща: Чакаме при следващото Ви гостуване с конкретни резултати и конкретно свършена работа от Инспектората, за да покажем по какъв начин се следи дисциплината.