Правен свят
Из доклада за дейността на ИВСС
Съдии и прокурори бавели дела над 21 години

12 Юни 2015

Драстични случаи на забавени наказателни производства по вина и на прокуратурата, и на съда са установени през 2014 година. Цели 21 години държавното обвинение е разследвало случай на блудство и изнасилване на непълнолетна, а софийските съдилища 21 години са гледали гражданско дело. Това сочат данните в годишния доклад на Инспектората на Висшия съдебен съвет за дейността му за миналата година, който бе публикуван днес.

От него става ясно, че през 2014 г. са били подадени 581 заявления за бавно правосъдие (по реда на Глава Трета "а" от ЗСВ). От тях 365 са приети за основателни - 251 са по граждански дела, а 114 - по наказателни. Според данните в доклада на този етап по 153 от тези 365 заявления министърът на правосъдието е предложил споразумение на хората, изплатени са 413 300 лева обезщетения.

От наказателните дела най-драстичното забавяне е от 24 години, като 21 от тях делото е било в прокуратурата. Става дума за разследване на блудство и изнасилване на непълнолетна. Софийската районна прокуратура е спряла делото за цели 16 години заради отсъствието на свидетел. Едва след възобновяването му следовател е поискал справка от МВР и е установил, че въпросният свидетел многократно е преминавал границата. "Разследващите, ако са проявили нужното усърдие, са могли да издирят и призоват лицето и да преодолеят на по-ранен етап пречките, довели до спирането на производството", казват в доклада си инспекторите и допълват: "Досъдебните производства не се ръководят, организират и провеждат по начин, който да осигури спазване на разумния срок при разследването на делата. Отново се констатират големи периоди от време, през които от страна на разследващите органи не са извършвани следствени действия, както и безкритично уважаване на всички искания за удължаване на сроковете за разследване."

Заради пропуски в администрирането на жалбите до горестоящите съдилища, софийските съдилища са забавили гражданско дело цели 21 години и 7 месеца. Делото е било по Закона за собствеността, а основната причина за продължителната забава е погрешното прилагане на делото по друго дело (в продължение на 13 години) след връщането му от ВКС за ново разглеждане от друг състав на СГС. Същевременно ВКС е насрочил първото по делото заседание година и три месеца след образуването му.

ИВСС е установил и огромно забавяне на разглеждане и на друго гражданско дело - за делба. В Софийския районен съд делото е продължило 6 години, проведени са 20 заседания. Пред Софийския градски съд пък делото е продължило 8 години и половина, проведени са едва 7 открити съдебни заседания. "Съдът безкритично е допускал събиране на неотносими към предмета на делото доказателства. За три години делото е било спряно на основание чл. 182 ал. 1 б. " д" от ГПК /отм./, като при отпадане на основанието за спиране на съдебното производство, съдът не е предприел необходимите и навременни мерки за възобновяването му", се казва доклада и се уточнява, че съдебното производство е възобновено близо две години след приключване на преюдициалното дело. С определение, постановено в закрито заседание 7 години след образуване на производството пред СГС, магистратите са отменили определението си за даване на ход по същество и са възобновили делото за събиране на доказателства. Това е станало, след като са съобразили, че част от вече събраните или допуснати от тях доказателства не са допринесли за установяване на релевантните по делото факти в първата фаза на производството.

Наказателно производство пък е било забавени с цели 15 години и 9 месеца по вина на разследващите и на съда. Делото е за грабеж. Следователят от следствения отдел в Пловдив е забавил разследването с 6 години и 2 месеца, като през този период не е извършил нито едно процесуално-следствено действие. Съдията-докладчик от РС-Пловдив пък насрочил първото заседание цели пет месеца след постъпване на делото. Следващите заседания са били през 4-5 месеца. Само в 6 от общо 47 насрочени заседания е бил даван ход.

В над 20 от тях съдът само е констатирал, че някои от подсъдимите или от адвокатите им не са се явили, и поради това е отлагал разглеждането на делото, но не е взел адекватни мерки срещу забавянето му, установяват съдебните ревизори.

От доклада на ИВСС става ясно, че още през лятото на миналата година е била извършена проверка на организацията по образуването, разпределението на случаен принцип, движението и приключването на четири търговски дела, които са били на доклад на Румяна Ченалова.

Инспекторите са изпратили няколко препоръки на тогавашния председател на СГС Владимира Янева - да бъдат предприети мерки за оптимизиране на сроковете по насрочване, движение и приключване на делата на състава на Ченалова като всеки месец се изискват справки за насрочването на производствата по търговски спорове, по които е приключила размяната на книжа между страните; да изисква справки на всяко тримесечие за дейността на съдията-докладчик, свързана със сроковете за обявяване на съдебните решения. Шефката на СГС е отговорила, че е предприела мерки. Въпреки това в края на 2014 г. въпросът за случайното разпределение на делата в градския съд бе остро поставен както от френския посланик, така и от съдии в СГС. Което принуди най-накрая ВСС да се занимае с този пролем. Все още няма информация какво става с изработването на новия продукт за случаен жребий.

През 2014 г. ИВСС е внесъл само четири предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати. През 2012 г. бройката е била същата, докато през 2013 г. предложенията са били седем.