Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно проект на ЗИД на ЗСВ на МП

9 Май 2016

Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно проект на ЗИД на ЗСВ на МП, публикуван на страницата му в интернет на 05.05.2016г.