ВСЕКИ ДЕН
Автор Галина Гиргинова
ВСС и НПО-ТА в спор за обществено значимите дела

12 Март 2009Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и представители на неправителствени организации влязоха в спор заради решение на съвета, свързано с оптимизирането на работата на досъдебното производство, прокуратурата и съда по дела със значим обществен интерес. В решението на кадровиците от декември миналата година се препоръчват няколко мерки, сред които провеждане на съвместни заседания на съд, прокуратура и органите на досъдебното производство. Те целят да се анализират причините за прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза, за забавяне разглеждането им, обсъждане на противоречива съдебна практика. Според решението административните ръководители трябва да отчитат натовареността на магистратите, които разглеждат дела с особен обществен интерес, да съобразяват кариерното развитие на съответните магистрати с конкретни постигнати от тях резултати по дела с особен обществен интерес. Предвижда се административните ръководители на органите на съдебната власт да формират специализирани състави, които да разглеждат приоритетно дела с особен обществен интерес.

Неправителствените организации обаче съзряха в тези мерки несъответствие с основни принципи на правото. На срещата между Комисията по изпълнение мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес във ВСС и представители на Български адвокати за правата на човека, Правна програма на Институт “Отворено общество”, Български хелзинкски комитет, Асоциация за европейска интеграция и човешки права, Програма Достъп до информацията и Съюза на съдиите в България стана ясно, че според НПО-тата с мерките ще се наруши принципа на случайно разпределение на делата и равенството пред закона. Според тях предвидените съвместни заседания между съдии, прокурори и органите на досъдебното производство ще поставят под съмнение обективността на съда при решаването на дела със значим обществен интерес. Спорове възникнаха и по въпроса кои са делата с обществен интерес и по какви критерии се определят те.

Председателят на Съюза на съдиите в България Стоил Сотиров посочи, че намира “смущаващи моменти” в така формулираните мерки. “Трябва да се предпазваме от такива вестникарски термини като обществено значими дела”, посочи той. Според него създаването на специализирани състави, които да гледат такива дела е добра идея, но съдиите в тях не би трябвало да се определят от административните ръководители на съдилищата.

Според наказателния съдия Калин Калпакчиев от Съюза на съдиите предвидените съвместни заседания влизат в противоречие с принципа за независимост на съда. “Ние не можем да сме сигурни какво ще се обсъжда на тези заседания”, каза той. Калпакчиев обясни, че всякакъв контакт на съда със страните в един процес извън конкретното дело ще събуди подозрение за необективност в решенията на съдията. А това ще създаде опасност от дела срещу държавата в Страсбург. “Никой не оспорва добрите намерения, но е важен механизмът, по който ще се постигнат те”, посочи Калпакчиев.

Пламен Стоилов от ВСС пък посочи, че на тези съвместни заседания няма да се обсъждат конкретни казуси, а единствено общи въпроси по прилагането на закона. Стоилов обясни, че делата с обществен интерес са с фактическа и правна сложност. И по този въпрос не се стигна до съгласие, след като други членове на съвета изразиха мнение, че не е нужно делата да са сложни, а обществото да се интересува от тях. За пример бе дадено делото срещу Максим Стависки.

“Все по-често трябва се питаме колко пари струва на данъкоплатеца това безхаберие, замаскирано като независимост на съда”, обощи шефът на Инспектората към ВСС Ана Караиванова. Като пример тя посочи случаи, в който едва на четвъртото заседание по дело, съдията е забелязал, че е бил следовател по него и си е направил отвод. Според Караиванова това значело, че “съдията не е развързал ластичката на папката” дотогава. Тя посочи също, че заседанията ще са публични, а протоколите от тях няма да позволят на участващите да обсъждат конкретни казуси. Много по-страшни според нея били срещите “в ресторантите около Съдебната палата”.

Адвокат Ина Лулчева обясни, че ВСС отказва да обсъжда аргументите на НПО-тата, а целта на срещата била да се каже колко правилни били решенията на съвета. Според нея не може ВСС да определя обществено значими дела, като игнорира интереса на всеки български гражданин, водещ дело.