в. Сега
Автор Александър Колев
Подсъдимите, а не съдът ръководели делото "Борилски"

16 Март 2009

Умелото възползване от правата на обвиняемите по делото "Борилски" се е превърнало в пречка за развитието на процеса в разумни срокове и е създало впечатлението, че не съдът, а подсъдимите са го ръководили. Това е част от изводите от проверката на Инспектората към Висшия съдебен съвет за забавянето на делото за смъртта на студента Мартин Борилски, който бе жестоко умъртвен през юли 2000 г. в Париж. Подсъдими за убийството са Георги Желязков и Стоян Стоичков-Барона от Варна. В момента процесът виси пред Върховния касационен съд, който ще гледа делото на 29 април т.г. ВКС бе сезиран от прокуратурата, след като долните 2 инстанции - Окръжен съд-Шумен и Апелативен съд-Велико Търново, напълно оправдаха Желязков и Стоичков. След като френският посланик у нас Етиен дьо Понсен се възмути от оправдателните присъди, ВСС реши да прегледа делото.

Проверката е извършена в Апелативен съд-Велико Търново от главния инспектор Ана Караиванова. По закон инспекторът не може да дава мнение за процеса по същество, а само по неговото движение.

Установено е, че основна причина за забавяне на делото са били изпращаните от Окръжен съд-Шумен многобройни съдебни поръчки до Франция. Първо са пращани призовки на свидетели и вещи лица и едва след получаване на отговор, че са редовно призовани, е правена нова съдебна поръчка за разпити на всяко едно от лицата. В тази насока са били исканията на защитата и съдът ги е уважавал постоянно. Установено е и че едва в 4-тото заседание прокурорът е поискал да бъдат заличени някои от френските свидетели, които "дублират възпроизвеждане на факти".

Развитието на процеса в съда в Шумен сочи, че подсъдимите умело са се възползвали от възможностите, които им дава законът за отлагане на делото, са заключенията на Инспектората. "Съдът не е положил достатъчно усилия да организира и проведе процеса отговорно и компетентно", смятат още инспекторите.