Стартира изпълнението на проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България", осъществяван със Съвета на Европа и с подкрепата на Службата за подпомагане на структурната реформа на ЕК

11 Юли 2019

В присъствието на инспектори и експерти от ИВСС, представители на Съвета на Европа и Службата за подкрепа на структурните реформи, на Министерство на правосъдието, съдии, прокурори и следователи, административни ръководители, представители на съсловни и неправителствени организации, работещи в сферата на съдебната система, на 11 юли 2019 г. беше поставено официалното начало на проект „Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България". Той се осъществява съвместно между Инспектората към ВСС и Отдела за правно сътрудничество към Съвета на Европа, с финансовата подкрепа от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Проектът се реализира в изпълнение на препоръка от Доклада за напредъка на България по МСО от януари 2017 г., неговата продължителност е 12 месеца и се очаква да приключи през февруари 2020 г.

          Главният инспектор г-жа Теодора Точкова подчерта, че същинската цел на проекта е предоставянето на техническа помощ чрез осигуряването на международен експертен опит, който да послужи за укрепване на институционалния и административен капацитет на ИВСС при извършване на проверките за интегритет на магистратите, като основният фокус на проекта е проучването на най-добрите практики за извършване на съдебна инспекция в две от държавите членки - Франция и Испания. Извеждането на най-добрите практики на държавите членки и тяхното адаптиране към българската действителност ще е още една стъпка напред в утвърждаването на Инспектората като ефективен контролен орган, отговорен за постигане на съдебната реформа. Ключово за успешната реализация на проекта е доброто партньорство между всички заинтересовани институции.

          Заместник-министърът на правосъдието г-жа Десислава Ахладова подчерта изключителната роля и усилия на ИВСС за гарантиране независимостта на съдебната власт и положителната оценка на ЕК по изпълнение на препоръките по МСО. Тя посочи, че взаимстването на добри практики от опита на други инспекционни служби при изпълнението на проекта ще способства за ефективното осъществяване на проверките за почтеност, което е в основата за превенция и противодействие на случаите на корупция сред съдии, прокурори и следователи.

          Ръководителят на отдел „Правно сътрудничество" в Съвета на Европа Симон Тонели изрази задоволството си, че по този проект, Съветът на Европа работи съвместно с институции като Инспектората към ВСС и Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК. Според него задачата на Инспектората е сложна - той трябва да проверява независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, като същевременно не трябва да компрометира тяхната независимост като магистрати. Общественото доверие е ключът към успеха, подчерта г-н Тонели.

          Г-н Даниеле Дотто, началник служба „Управление и публична администрация" към СПСР подчерта, че проектът е изключително важен, защото ИВСС има ключовата роля да защитава независимостта на магистратите, което е гаранция за успешна съдебна реформа.

          За независимостта на съдебната власт и ролята на отделния съдия говори консултантът по съдебна реформа към Съвета на Европа и бивш министър на правосъдието на Великобритания г-н Рей Бърнингам, който посочи, че за да се укрепи доверието в съдебната система, е необходимо тя да бъде прозрачна, а решенията на съдебните органи да се предоставят на достъпен език.

          Проф. Пенчо Пенев подчерта, че независимостта на съдиите, прокурорите и следователите е тяхно конституционно задължение, а отказът от нея - тежко престъпление срещу правосъдието. В изложението си той очерта отправните точки, които биха могли да послужат за извършване на анализите по проекта и постигане на целевите резултати.

          Ролята на съдебния инспектор в подкрепа на независимостта на съдебната власт беше представена от г-жа Миряна Визентин, консултант по реформа на съдебната система от Съвета на Европа, и г-жа Мария Нейкова - инспектор в ИВСС. Г-жа Визентин направи преглед на правомощията на инспекционните служби в различни европейски държави, като анализира сходството и разликите между тях. Инспектор Нейкова подчерта, че най-добрата защита на независимостта на магистратите е отличното изпълнение от ИВСС на възложените му правомощия, което ще допринесе за повишаване на доверието в правосъдието и издигане на авторитета на съдебната власт.

          Бяха откроени очакваните резултати от реализацията на проекта - повишаване експертния капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет, въвеждане на нови ефективни модели за извършване на проверките за интегритет и осигуряване на действени гаранции за независимостта на съдебната власт.