Прессъобщение във връзка с допуснат пропуск с незаличени данни в имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова

18 Юли 2019

 Във връзка с публикуването на сайта на Инспектората към ВСС на незаличена информация, относно данните в имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова, уточняваме, че е допуснат пропуск, като е публикуван работния файл на декларацията, а не окончателния му вариант със заличените данни. По тази причина и името на файла е в работен вариант.

След получаване на сигнала за незаличени данни за съдия Тодорова, незабавно е спрян достъпът до Регистъра на имотните декларации на магистратите на сайта на ИВСС.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа (GDPR) от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни предстои да бъдат уведомени Комисията за защита на личните данни и съдия Мирослава Тодорова, в законовите срокове.

Взети са всички административни мерки за установяване на причината за допуснатия пропуск.

Извършва се проверка и в зависимост от резултатите от нея, ще се предприемат съответните действия.