ВСЕКИ ДЕН
Автор Галина Гиргинова
ВСС погна съдийка по дело на Весела Лечева

11 Март 2009

Висшият съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу съдийка от Софийски градски съд по сигнал на шефа на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева до Инспектората на съвета. Инспекторите предлагат налагане на наказание на съдия Божана Желязкова от Гражданското отделение на СГС, след като открили множество процесуални нарушения в работата й. Причината е, че съдийката е бавила неоснователно делото за настойничество над Манол Велев.

Делото, образувано по молба на Весела Лечева, която иска да представлява съпруга си и да взима решения за бизнеса и лечение му, стана известно с това, че съдията на няколко пъти е разпореждала в съда лично да се яви Манол Велев, въпреки че той е в кома от 2007 година, когато срещу него имаше опит за покушение. Съдийката е насрочила първото заседание по делото пет месеца след образуването му, а Лечева е била призована на адрес, различен от посочения.

Решаващо при тези дела е бързината, с която се произнася съда. Това не е единственият случай, в който Желязкова е бавила дела и не е спазвала процесуалните срокове. Оказва се, че много от заседанията по дела, образувани през 2007 година, са насрочвани през 2009 г.

Първоначално инспекторатът е предложил административният ръководител на СГС Светлин Михайлов да наложи наказание забележка на Желязкова, но Михайлов си е направил самоотвод. Причината била, че скандалната съдийка подала жалба срещу него за заплахи с физическа саморазправа. Сега Инспекторатът предлага трудовото възнаграждение на Желязкова да бъде намалено.