Инспекторатът представи първия си проект по Оперативна програма "Административен капацитет"

23 Юли 2009

На 23.07.2009г. от 11 часа в Националния институт на правосъдието се проведе пресконференция за представяне на проекта на ИВСС Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС

Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФС.

Пресконференцията се реализира в изпълнение на дейност 12, която е насочена към осигуряване на публичност и прозрачност на проекта.

На пресконференцията присъстваха, както представители на бенефициента, така и представители на медиите, ВСС, изпълнителната и съдебната власт.

Присъстващите бяха запознати със същността и целите на проекта, дейностите, които предстои да бъдат реализирани и очакваните резултати.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.