в. 24 часа
Автор Ани Пармаксизян
Ревизор №1 на темида съди 25 топюристи

31 Август 2009

Ревизор №1 на Темида Ана Караиванова заведе три дела срещу началниците си - 25-има от Висшия съдебен съвет, заради отказа им да накажат трима мудни магистрати - двама съдии и прокурор.

От началото на 2008 г. до края на март т.г., когато инспектори проверили работата й, зам.-шефът на Окръжния съд в Благоевград Румяна Бакалова е разгледала 265 граждански дела. Тъй като 36 от тях са прекратени, тя е трябвало да напише решения по 229 спора.

Ревизорите констатирали, че 105 от казусите са забавени с повече от месец - решенията по 69 от тях са написани със закъснение от 3 до 6 месеца или изобщо не са постановени.

Заради забавянето на около 46% от казусите, по които е трябвало да отсъди, Караиванова поиска ВСС да санкционира дисциплинарно Бакалова. Съветът обаче отказа, тъй като съдийката била много натоварена.

Бакалова не само решава спорове, но има и административни задачи като зам.-началник. Освен това е ангажирана с магистратското училище - участва в семинари, мотивираха се 25-те топюристи.

Ревизор №1 на Темида не е съгласна с мотивите им. Сроковете, посочени в процедурните закони, са задължителни за всички съдии. "Въпрос на личен избор е дали да се възползва от възможността да участва в семинари, но той по никакъв начин не може да възпрепятства изпълнението на съдийските й задължения", изтъква Караиванова в жалбата си до Върховния административен съд.

В работата си Бакалова трябва да е стриктна и заради статута си - да е пример за подчинените си колеги и за начинаещите магистрати, които обучава. Караиванова посочва и друг аргумент - натовареността на един магистрат не е оправдание за мудната му работа, а може само да доведе до по-лека санкция.

Тя не приема приема и твърдението, че Бакалова е забавила 105-те дела, защото те били сложни. Сроковете не са спазени и по спорове за издръжка, оспорване на действия на съдия-изпълнител и други, сочи ревизор №1, позовавайки се на справка, предоставена от съда по време на проверката.

Караиванова иска тримата висши административни съдии, които ще разгледат казуса, да отменят отказа на ВСС като незаконен и да накажат Бакалова с "порицание" заради системно неспазване на процедурните срокове.

Другото дело, заведено от Караиванова, е заради отказа на ВСС да намали заплатата на районния съдия от Козлодуй Адриана Добрева поради изтекла давност.

Инспекторите са предложили ВСС да накаже съдията заради две нарушения. Едното е неизпълнение на процедурни правила и служебни задължения по наказателно дело, с което е уронила престижа на магистратурата.

Второто нарушение е, че не е спазила предварително изготвения график и поредността на разглеждане на делата и така е накърнила правото на прокурора да участва в един процес, а по друг заради неспазване на правилата е поставила под съмнение достоверността на съдебен протокол.

По закон срокът за налагане на дисциплинарно наказание е до3 г. от извършване на нарушението и той още не е изтекъл, подчертава Караиванова. Според нея ВСС неправилно е прекратил дисциплинарното дело срещу Добрева поради давност.

Ревизор №1 на Темида атакува и другият мотив на съвета - че шефът на районния съд в Козлодуй бил санкционирал Добрева с "обръщане на внимание" и е недопустимо да бъде наказана повторно за едни и същи нарушения. В съдебния закон са изброени 5-те дисциплинарни наказания, които могат да се налагат на магистратите, и сред тях не фигурира "обръщане на внимание", припомня Караиванова.

Тя иска Върховният административен съд да отмени отказа на съвета като незаконен и да му нареди пак да разгледа предложението за санкциониране на Добрева.

Третият магистрат, заради когото ревизор №1 на Темида съди ВСС, е районният прокурор от Тутракан Добрин Добрев. При проверка на обвинителите в региона инспекторите установили, че натовареността им е под средната за страната.

Ревизорите открили още, че 22 от 43-те разследвания, наблюдавани от Добрев, са забавени - по някои се е произнесъл с голямо закъснение, а по други изобщо не е направил това.

Прокурорът не е написал в срок 6 обвинителни акта за извършени престъпления и 9 постановления за прекратяване или спиране на разследвания. Забавил и други 7 казуса, върнати от съда. За системно неспазване на процедурните срокове Добрев бил наказан през 2008 г. с "порицание" от началника си.

По време на проверката инспекторите разбрали, че прокурорът е подал оставка - поради сериозни семейни проблеми, довели до стрес, не можел да се справя със служебните си задължения.

ВСС приема, че молбата за напускане е с едномесечно предизвестие, което изтича на 6 юли т.г., а ревизор №1 Караиванова е внесла предложението за дисциплинарно уволнение на Добрев ден по-късно - на 7 юли. Затова отказва да го накаже и го освободи от магистратурата.

В оставката си прокурорът ясно е декларирал желанието си да бъде освободен от работа, след като приключи възложените му дотогава дела и преписки. Въпреки че не са му разпределяни нови казуси, той не е довършил започнатите.

Затова ВСС трябва да освободи Добрев едва след като свърши работата си, а не с изтичане на 1-месечно предизвестие, според Караиванова. Тя подчертава, че бездействието на прокурора и след подаването на оставка е мотивирало инспекторите да го предложат за уволнение.

В жалбата си до съда ревизор №1 на Темида подчертава още, че заради решението на ВСС да приеме оставката на Добрев недовършените от него дела ще бъдат възложени на колегите му, а той ще бъде "възнаграден" с обезщетение - компенсация, която не би получил при уволнение.

Караиванова иска Върховният административен съд да отмени решението на съвета и да му върне казуса за ново разглеждане. Трите дела, заведени от ревизор №1 на Темида, са насрочени за септември