Народните представители посочиха Инспектората към ВСС като работещ орган

9 Септември 2009

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ е работещ орган. Това каза от парламентарната трибуна зам.-председателят на 41-о Народно събрание Екатерина Михайлова /"Синята коалиция"/ по време на обсъждането на Обобщения доклад на ВСС и ИВСС. Тя посочи, че е била скептична към създаването му през 2007 г., но с дейността си той е доказал, че е полезен на съдебната система. Михайлова отбеляза, че има различия в позициите на ИВСС и ВСС по конкретни теми, което е сигнал за проблеми в системата.

Депутатът от "Коалиция за България" Мая Манолова даде положителна оценка за работата на Инспектората, която оказва ефект върху магистратите. Тя изтъкна, че през миналата година ВСС и ИВСС са се превърнали в основен двигател на реформите в съдебната система. Като количествен показател тя цитира данните от доклада на двете институции – 28 заведени дисциплинарни производства. Манолова заяви още, че в работата на ВСС и ИВСС проличава стремеж към постигане на резултати, които да удовлетворят накърненото чувство за справедливост на българските граждани.

Атанас Семов /„Ред, законност и справедливост”/ постави проблема за състоянието на кадрите в съдебната власт – според него не всички имат необходимите морални качества да бъдат магистрати. Той призова ВСС да бъде по-прецизен по отношение на подбора на кадри в системата.

В изказването си главният инспектор Ана Караиванова отбеляза, че с ВСС имат различия по отношение на дисциплинарната отговорност на магистратите. Често предложенията на Инспектората за налагане на наказания се отхвърлят от членовете на ВСС с аргумента, че натовареността им оправдава забавянето на делата. Различия между двата органа има и при атестирането на магистратите.

Обобщеният доклад на ВСС и ИВСС за 2008 г. беше приет със 137 гласа „За”, два „Против” и трима „Въздържали се”.