Комисията по правни въпроси на парламента прие обобщения доклад на ВСС и ИВСС за 2008 Г.

4 Септември 2009

Народните представители от Комисията по правни въпроси приеха на заседанието си в четвъртък, 3 септември 2009 г. Обобщеният доклад за дейността на ВСС и Инспектората към ВСС за 2008 г.

Главният инспектор Ана Караиванова запозна народните представители с дейността на Инспектората за изминалата година и половина от съществуването му – видовете проверки, които се осъществяват, работата по сигнали на граждани и институции, както и функцията по сигнализиране на ВКС и ВАС за противоречива съдебна практика. Много важен резултат от работата на органа е превантивният ефект. Проверяващите инспектори помагат на младите магистрати, които срещат затруднения, например при прилагането на новия ГПК.

Представляващият ВСС проф. д-р Анелия Мингова посочи, че настоящият доклад е първият за постоянно действащия Съвет, който обхваща цяла календарна година. Тя акцентира на това, че ВСС е инициатор на реформи в съдебната система. По думите й Комисията по изпълнението на Мерките за организацията на работата по делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт е дала много добри резултати въпреки, че функционира отскоро. Добрите резултати на Комисията са отбелязани и в последния мониторингов доклад на Европейската комисия. Проф. Мингова подчерта и взаимодействието между ВСС и ИВСС по отношение на дисциплинарната практика, която е отбелязана в последния доклад на ЕК.

Висока оценка за работата си получи от страна на депутатите Инспекторатът към ВСС като нов орган, започнал да функционира в началото на 2008 г. Работата на Инспектората към ВСС е от голямо значение и има добър прием от страна на колегите магистрати, отбеляза депутатът от Коалиция за България Мая Манолова. Според нея е положителен факт подобряващото се взаимодействие между Инспектората и ВСС, което се вижда от обществото.

Колегата й от ГЕРБ Анастас Анастасов заяви, че ИВСС е необходим коректив в работата на магистратите. Той отбеляза, че работата на органа е полезна и от гледна точка на липсата на единна практика в съдилищата. Анастасов подчерта, че в доклада се вижда и многото работа, свършена от ВСС и ИВСС.

Депутатът от ДПС Четин Казак изрази удовлетворението си от доклада и подчерта, че ИВСС е регистрирал много добро начало. Успяхте да намерите верният път с добра организация на работата си и добър подбор на кадрите, посочи той.