в. 24 часа
Автор Ани Пармаксизян
"Приятел" на Красьо във ВСС спасил мудна съдийка

15 Ноември 2009

Стойко Стоев, който напусна преди месец Висшия съдебен съвет заради засечени 212 разговори и есемеси с Красьо от Плевен, спасил мудна съдийка от уволнение, поискано от ревизор №1 на Темида.

След проверка, предизвикана от сигнали и оплаквания, Ана Караиванова предложи на ВСС да уволни дисциплинарно районния съдия от Своге Милда Паунова. Инспекторите установили, че тя системно не спазва сроковете, предвидени в законите, и така бави решаването на възложените й казуси.

Паунова често бавела образуването на делата по внесени в съда жалби от граждани и фирми. В 90% от разпределените й казуси не отсъдила в препоръчителния едномесечен срок. Имало и случаи, при които отнемало повече от година да напише решение с мотиви по изяснен вече в залата съдебен спор, констатирали ревизорите.

Проверяващите установили и липсата на цели папки в деловодството на съда, които по-късно магистратът върнал - била ги задържала при себе си, въпреки че не е позволено. Заради нарушенията Караиванова поиска в края на март т.г. съветът да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание на Паунова, което в последно време рядко се случва.

Висшите магистрати избраха помежду си тричленен дисциплинарен състав, който да проучи случая. Това са Сребрина Христова (също напуснала ВСС преди месец, но заради евентуален конфликт на интереси, след като съветът назначи зет й Ивайло Иванов за шеф на районния съд в Костинброд), Радка Петрова и Стойко Стоев. Като докладчик по казуса той е бил най-добре запознат с него.

На заседанието на ВСС на 15 юли тримата препоръчват на колегите си да отхвърлят предложението на Караиванова за уволнение на Паунова и да потвърдят "забележката", наложена от прекия й началник Надя Бакалова със заповед от 17 февруари т.г. Съветът ги подкрепя.

Междувременно, докато тече дисциплинарното дело, съдийката, която правораздава в Своге от ноември 2005 г., подава молба за напускане с 6-месечно предизвестие. От този момент не са й били възлагани нови казуси, за да довърши започнатите. При проверка обаче се установило, че тя не прави това.

Месец преди да изтече 6-месечното предизвестие, Паунова оттеглила от ВСС молбата си за напускане. По-късно обаче я изтеглила. Въпреки колебанията напуснала магистратурата в началото на август.

Заради нарушенията на Паунова ревизорите на Темида поискаха още съветът да накаже със "забележка" шефа на районния съд в Своге, тъй като не била контролирала работата на подчинената си.

ВСС образува дисциплинарно дело и срещу Надя Бакалова, но не я санкционира, защото тя не си е затваряла очите за нарушенията. Повече от месец преди ревизорите да сезират съвета с проблема, Бакалова е наказала Паунова със "забележка" - най-тежката дисциплинарна санкция, която по закон един административен ръководител може да наложи на подчинен магистрат.

След напускането на магистратурата Паунова е назначена след конкурс, проведен в средата на септември, за шеф на дирекция "Правна и управление на собствеността" в Министерството на културата.

Казусът "Паунова" не е единственият, при който ВСС отхвърля предложение на Караиванова да накаже магистрат, проверен от инспекторите. Несъгласна с висшите магистрати, които са й шефове, ревизор №1 на Темида заведе три дела срещу тях във Върховния административен съд. Едното загуби, второто спечели, а по третото още се чака решение.

Съветът правилно е отказал да санкционира зам.-шефа на окръжния съд в Благоевград Румяна Бакалова, написала със закъснение решения по 66 граждански спора, постановиха трима висши административни съдии по едно от 3-те дела срещу ВСС.

Причините за забавянето са обективни, Румяна Бакалова е била най-натоварена измежду колегите си. През проверявания период - от началото на 2008 г. до края на март т.г., са й били възложени 381 дела.

Няма данни дали тези казуси са били сложни и обемни, или по-елементарни и затова не може да се прецени дали забавянето им е оправдано, или не, мотивират се още тримата административни съдии. Те изтъкват също, че Румяна Бакалова не само е правораздавала, но е имала и други ангажименти - като зам.-шеф и като наставник на младшите съдии в града.

Други трима административни съдии, разгледали второто дело на Караиванова срещу съвета, му нареждат да обсъди още веднъж предложението на ревизор №1 на Темида за наказание на районния съдия от Козлодуй Адриана Добрева. Според тях тя трябва да бъде санкционирана за открити от ревизорите нарушения, допуснати по две дела - наказателно и гражданско.

За третото нарушение, констатирано от ревизорите, не може да се търси дисциплинарна отговорност от Добрева заради изтекла давност, подчертават тримата административни съдии. Става въпрос за наказателно-административно дело, по което пострадал е бил баща й, а свидетел - брат й.

По закон Добрева е била длъжна да се оттегли от казуса и той да бъде решен от неин колега, но не го е направила.

Дори и да не бе изтекла давността, Добрева не би могла да бъде наказана за поведението си. В случая става въпрос за нарушение на процедурните правила и санкцията е отмяна на постановеното от нея решение от по-горната съдебна инстанция, пише в решението на Върховния административен съд. 

Наказват магистрат, спрял дело заради липсващ ЕГН

Половин година съдията от Айтос Николай Гемеджиев получава с 10% по-ниска заплата, защото не проучвал предварително възложените му дела и разкарвал хората напразно.

Наказанието, наложено му от Висшия съдебен съвет по предложение на Ана Караиванова, бе потвърдено окончателно. При проверка инспекторите установили, че съдията прекратил или спрял 31 започнати вече граждански дела за отстраняване на нередности, а това се прави преди старта на процеса в зала.

В един от случаите липсвал ЕГН, в друг не било ясно какъв точно е спорът. По трети казус поискал молба, каквато вече била подадена 7 месеца по-рано. "Гледал е делата, без да ги прочете предварително, и е довел до необоснованото им забавяне", постановиха трима висши административни съдии.

Съветът е взел предвид, че Гемеджиев е претоварен. Освен граждански спорове, сред които и делби на имоти - тежки по принцип казуси, той е отсъдил и по 150 наказателни дела. Затова му е намалил заплатата с минималния процент за най-краткия възможен срок, изтъкват тримата магистрати.