- 2022 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Иван Христов Христов (1) съдия РС Тополовград
2 Ивелина Петкова Стоянова (1) прокурор РП Варна
3 Ива Георгиева Атанасова (1) прокурор РП София
4 Моника Любчова Жекова (1) съдия РС Варна
5 Нено Генчев Димов (1) прокурор РП Пловдив
6 Методи Неделчев Антонов (1) съдия РС Пловдив
7 Росица Радкова Цветкова (1) съдия АС Търговище
8 Румен Петров Лазаров (1) съдия ОС Плевен
9 Светла Илменова Замфирова (1) съдия РС Плевен
10 Кирил Христов Николов (1) следовател СГП
11 Маргарита Пламенова Алексиева (1) съдия РС Дупница
12 Димитрина Маринова Петрова (1) съдия АС София-град
13 Димитър Христофоров Кирилов (1) съдия РС Плевен
14 Валентина Валентинова Пенчовска-Кадийска (1) прокурор РП Враца
15 Весела Дакова Йорданова (1) прокурор РП Ловеч
16 Владимир Калоянов Крумов (1) съдия РС Видин
17 Върбан Тодоров Върбанов (1) съдия РС София
18 Теменужка Евгениева Симеонова (1) съдия СГС
19 Павлин Иванов Йорданов (1) прокурор РП Габрово
20 Пламен Димитров Караниколов (1) съдия РС Варна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока