Предмет на поръчката: "Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили тип седан за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет"


Обявление Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
Решение Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
Документация за участие Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
Сканирана първа страница Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
Образци на документи Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
Техническа спецификация Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
ЕЕДОП Изтегли Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
Разяснение-1 Изтегли Дата на публикуване: 23.07.2019 г.
Разяснение-2 Изтегли Дата на публикуване: 23.07.2019 г.
Протокол-1 Изтегли Дата на публикуване: 31.07.2019 г.
Съобщение цени Изтегли Дата на публикуване: 01.08.2019 г. 15:30 ч.
Протокол 2 Изтегли Дата на публикуване: 08.08.2019 г. 
Протокол 3 Изтегли Дата на публикуване: 08.08.2019 г.
Протокол обобщен Изтегли Дата на публикуване: 08.08.2019 г.
Решение за прекратяване Изтегли Дата на публикуване: 08.08.2019 г.

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 29/07/2019 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:

60 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 30/07/2019 г. Час: 10:30
Място: Инспекторат към Висш съдебен съвет - град София, 1000, ул. Георг Вашингтон 17, ет. 4, заседателна зала