Въвеждане на заявление

Екранна форма "Заявления"


Описание: Екранна форма за визуализиране, добавяне, търсене, потвърждение и подписване на заявления за обезщетения.  За да може да бъде придвижено едно заявление за обработка, то трябва да бъде подписано с електронен подпис от заявителя.  Подписване се извършва чрез натискане на бутон 'Подпиши' от екранната форма на всички заявления. След натискане на бутон "Подпиши" се визуализира следният диалог за въвеждане на ПИН код за смарт картата на заявителят. Освен въвеждането на ПИН код е необходимо и избирането на библиотека за достъп до смарт картата и ПИН код. Библиотеката се избира от файловата система през бутона "Избери".
Пътят зависи от софтуера на карточетеца и операционната система:
  • Windows (обикновено %WINDIR%=C:Windows и %ProgramFiles%= c:Program Files):

Ето най-често срещаните примери за пътища до PKCS11 библиотеки:


Smart карта

PKCS11 библиотека:
- за 32-bit Windows - % WINDIR %System32
- за 64-bit Windows - % WINDIR %SysWOW64

Siemens

% WINDIR %System32siecap11.dll

Charismathics

% WINDIR %System32cmP11.dll

ACS

% WINDIR %System32acospkcs11.dll

GemPlus

% WINDIR %System32pk2priv.dll и % WINDIR %System32w32pk2ig.dll

SeTec

% WINDIR %System32SetTokI.dll

ActivIdentity

% WINDIR %System32acpkcs.dll

SafeNet

% WINDIR %System32dkck232.dll

Datakey 330U/ Model 330U

% WINDIR %system32dkck201.dll

Utimaco 8K/16K:

% WINDIR %system32pkcs201n.dll


Забележка: В случай, че не разполагате с електронен подпис, можете да принтирате създаденото заявление и да го предадете на деловодител от Инспектората към ВСС. Той от своя страна ще придвижи заявлението за обработване.

Основни функции:
Бутон  добавя нов запис.
Бутон  променя данните за  текущо избрания запис от таблицата.
Бутон  извършва търсене по всички полета от таблицата.
Бутон  стартира процеса по подписване на заявление.
Бутон  стартира процеса по валидиране и потвърждение на заявлението.
Бутон  позволява принтирането на заявлението и процедирането му ръчно, чрез предаване на деловодител в ИВСС.