ТЕОДОРА ТОЧКОВА 

Образование: Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Дипломиране: 1991 г. Магистър по специалност Право с придобита квалификация „Юрист".

 

1993 г. Стажант-съдия в Окръжен съд, Хасково.

1994 - 1995 г. Младши съдия в Окръжен съд, Хасково.

1995 - 1997 г. Съдия в Районен съд, Хасково.

1997 - 2001 г. Заместник-председател на Районен съд, Хасково.

2001 - 2007 г. Съдия в Окръжен съд, Хасково.

2007 - 2015 г. Административен ръководител - председател на Административен съд, Хасково два поредни мандата.

 

Избрана е от Народното събрание за Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на 2 април 2015 г.

Встъпила в длъжността „Главен инспектор" в ИВСС на 9 април 2015 г.