ID в РОП
(идентификационен номер)
Предмет на обявата Дата на създаване на страницата
9067704
Извършване на строително-ремонтни дейности на III-ти и IV-ти етажи и помещение в гараж на административната сграда на Инспектората към Висшия съдебен съвет, находяща се в град София, ул. „Георг Вашингтон" № 17
25.08.2017г.
9083756
Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
30.11.2018г.