ID в РОП
(идентификационен номер)
Предмет на обявата Дата на създаване на страницата
815681
Доставка на нова, неупотребавана сървърна, компютърна, мултимедийна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет
20.11.2017г.